Nước sạch Phú Quang Bắc Ninh


rtCPMS App rtCPMS Cloud
Topic Replies Activity
Hướng dẫn sử dụng form THU TIỀN NƯỚC và in hóa đơn 1 March 15, 2018
Hướng dẫn sử dụng Module VẬN HÀNH SỬA CHỮA 1 April 9, 2018
Hướng dẫn tắt chức năng Play Protect của Google 1 March 16, 2018
Hướng dẫn sử dụng module HR Management 1 December 27, 2017
Hướng dẫn xem dữ liệu đã nhập từ ứng dụng rtWork trên website 1 July 11, 2017
Hướng dẫn sử dụng form CẬP NHẬT KỲ ĐỌC SỐ 1 September 26, 2017
Hướng dẫn Điều chỉnh thông tin MÃ KHÁCH HÀNG 1 August 2, 2017
Hướng dẫn xem báo cáo kỹ thuật cho quản lý trên website 1 July 26, 2017
Hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng 1 June 26, 2017
Hướng dẫn chỉnh sửa chỉ số đồng hồ nước 1 November 23, 2016
Hướng dẫn sử thêm mới, chỉnh sửa thông tin khách hàng 1 November 23, 2016
Hướng dẫn xuất hóa đơn tiền nước tại mỗi thôn 1 November 5, 2016
Xem Báo cáo tiến độ thu tiền nước 2 November 5, 2016