Xem Báo cáo tiến độ thu tiền nước

Để xem báo cáo tiến độ thu tiền nước, người dùng đăng nhập vào website https://phuquang.rtcpms.com, sau đó kích chuột vào mục Phân tích BI (tếng Anh: BI Aalytics) như hình bên dưới:


Sau đó, chọn View Báo cáo ID số 11. Sau vài giây, người dùng sẽ thấy báo cáo như ở màn hình dưới đây:

Ngoài ra, để xem báo cáo tiến độ thu tiền nước cụ thể của 1 thôn, người dùng có thể gõ vào ô Search mã thôn hoặc tên thôn để tìm kiếm.

Để xem chính xác các hộ chưa thu tiền ở mỗi thôn, người dùng chọn mục danh sách khách hàng, sau đó chọn thôn muốn xem.


Danh sách các hộ thiếu này có thể xuất ra file excel và lưu lại bằng cách nhấp chuột vào biểu tượng ở bên dưới