Hướng dẫn chỉnh sửa chỉ số đồng hồ nước

Chỉnh sửa chỉ số đồng hồ nước

Khi công ty muốn sửa chữa chỉ số đồng hồ nước mà bị sai sót trong quá trình đọc số, hoặc nhầm lẫn từ kỳ đọc số trước dẫn đến sai chỉ số đầu kỳ thì mở form: “Điều chỉnh chỉ số đồng hồ nước”

Những lưu ý khi điền form:

  • Đảm bảo các ô có dấu hoa thị màu đỏ phải được điền
  • Tương tự như form chỉnh sửa thông tin khách hàng, sau khi chọn khách hàng, chỉ số hiện tại mà có thể bị nghi ngờ là sai sót sẽ hiện phía dưới. Sau đó nhấp chọn ô vuông để bắt đầu chình sửa
  • Nút Hoàn thành là gửi dữ liệu sau khi chỉnh sửa
  • Nút Điều chỉnh khách hàng khác là gửi dữ liệu sau khi chỉnh sửa và mở lại form này để sửa chữa chỉ số đồng hồ của khách hàng khác