Hướng dẫn sử dụng form THU TIỀN NƯỚC và in hóa đơn

I. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY IN NHIỆT

II. HƯỚNG DẪN KẾT NỐI THIẾT BỊ HỆ ĐIỀU HÀNH ANDROID VỚI MÁY IN NHIỆT
Để kết nối giữa thiết bị và máy in nhiệt, làm theo các bước sau:

III. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG FORM YÊU CẦU CẬP NHẬT DỮ LIỆU
Trước khi tiến hành thu tiền nước, nhân viên cần cập nhật dữ liệu thu tiền nước bằng form Yêu Cầu Cập Nhật Dữ Liệu theo các bước sau:


Khi hệ thống nhận được Yêu cầu cập nhật dữ liệu sẽ gửi trả thông báo đã nhận được Yêu cầu cập nhật danh sách khách hàng thu tiền nước và đang xử lý (Xem ở mục thông báo hình quả chuông nhỏ phía dưới màn hình)

Sau khi hệ thống xử lý xong Yêu cầu cập nhật, dữ liệu thu tiền nước đã sẵn sàng trong thiết bị của nhân viên thu tiền, Hệ thống tiếp tục gửi trả thông báo Đã xử lý yêu cầu cập nhật danh sách khách hàng thu tiền nước.

**Lưu ý: Khi và chỉ khi có thông báo này trả về, nhân viên mới có thể sử dụng form Thu tiền nước

IV. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG FORM THU TIỀN NƯỚC VÀ IN HÓA ĐƠN
Để sử dụng form thu tiền nước và in hóa đơn, làm theo các bước sau:


B45
B67