Hướng dẫn xem dữ liệu đã nhập từ ứng dụng rtWork trên website

HƯỚNG DẪN XEM DỮ LIỆU ĐÃ NHẬP TỪ ỨNG DỤNG RTWORK TRÊN WEBSITE CHO CÔNG TY NƯỚC SẠCH PHÚ QUANG


****

Nhấp vào đây để xem chi tiết

Bước 1: Đăng nhập

 • Truy cập vào website phuquang.rtcpms.com để đăng nhập vào hệ thống.
 • Nhập Username và Password đã được cung cấp (tên đăng nhập sử dụng được trên cả điện thoại và website trên máy tính), sau đó chọn nút để đăng nhập vào trang chủ.


Bước 2: Xem và điều chỉnh dữ liệu có trên thanh menu gồm:

 • Danh sách thôn
 • Bảng giá nước áp dụng
 • Trạng thái kỳ đọc số
 • Chỉ số nước

Chọn lần lượt các danh mục muốn xem, thông tin sẽ hiện ở màn hình bên phải


Thêm mới và điều chỉnh DANH SÁCH THÔN

1. Điều chỉnh

Nhấp vào đây để xem chi tiết

Lưu ý: ở mục Danh sách thôn để đảm bảo thông tin đồng nhất giữ báo cáo, hóa đơn, form đọc số…Chỉ điều chỉnh thông tin thôn trong danh sách có sẳn khi tỉnh, huyện, xã, thôn bị tách thành các khu vực khác nhau.

2. Thêm mới

Nhấp vào đây để xem chi tiết

Tên và mã các đơn vị hành chính RTA dựa vào số liệu của Tổng cục thống kê thông qua website http://www.gso.gov.vn/dmhc2015/. Vì vậy cần lưu ý thêm chính xác theo chuẩn để thông tin đồng nhất giữ báo cáo, hóa đơn, form đọc số…
Ví dụ: Muốn tìm huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.

 • Truy cập vào website của Tổng cục thống kê qua đường link http://www.gso.gov.vn/dmhc2015/ .Tại mục đơn vị hành chính chọn cấp huyện.

 • Sau đó gõ tên địa danh muốn tìm (Lương Tài) sẽ ra kết quả tên và mã huyện.

Thêm mới thông tin thôn bằng cách:

 • Vào mục DANH SÁCH THÔN ở thanh menu

 • Nhấp nút màn hình bên dưới sẽ xuất hiện


Xem và điều chỉnh BẢNG GIÁ NƯỚC ÁP DỤNG

Nhấp vào đây để xem chi tiết

Trong mục này bao gồm giá cũ, giá mới chi tiết giá (giá thường, giá bậc thang), ngày bắt đầu và kết thúc hiệu lực.

 • Đối với những mức giá chưa có thời gian kết thúc sẽ có số năm là 9999

 • Đối với bảng giá bậc thang sẽ có mức giá cho từng block một,

 • Muốn thêm bảng giá mới : Nhấp nút màn hình bên dưới sẽ xuất hiện.


Xem trạng thái kỳ đọc số

Nhấp vào đây để xem chi tiết
 • Nội dung của phần này bao gồm kỳ đọc số, trạng thái và ngày cập nhật
 • Với trạng thái 0 = đã hoàn thành đọc số, 1= đang đọc số

 • Nhấp nút để cập nhật trạng thái kỳ đọc số

Xem và tải hình ảnh ĐỒNG HỒ NƯỚC

Nhấp vào đây để xem chi tiết
 • Trên thanh menu chọn CHỈ SỐ NƯỚC
 • Chọn biểu tượng để xem hình đồng hồ
 • Chọn biểu tượng để tải hình đồng hồ


Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung bài viết, vui lòng liên hệ với RTA:
Công ty Phân tích Thời Gian Thực
Địa chỉ: Phòng 1101, 45 Võ Thị Sáu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Email: info@rta.vn
Điện thoại: 028.66.56.33.99
Website: rta.vn