Hướng dẫn xuất hóa đơn tiền nước tại mỗi thôn

Để xuất hóa đơn tiền nước tại mỗi thôn, người dùng đăng nhập vào website https://phuquang.rtcpms.com, kích chuột vào mục Water Metering ở bên trái màn hình, sau đó chọn Billing.

Sau đó người dùng nhấp vào biểu tượng đứng ở phía trước huyện mà mình muốn in hóa đơn, hoặc gõ tên huyện muốn in hóa đơn vào ô Names rồi nhấp vào biểu tượng để in hóa đơn.

Trong trường hợp, khi người dùng nhấp vào biểu tượng in hóa đơn của 1 thôn, thu được file
PDF trắng không chứa dữ liệu, điều này có nghĩa là thôn này chưa đi đo đủ số nước của tất cả các hộ.

Để xem những hộ nào còn thiếu trong thôn, người dùng có thể kích chuột vào biểu tượng để nhận về file excel danh sách hộ thiếu, hoặc người dùng có thể xem danh sách ở phần báo cáo như hướng dẫn.