Hướng dẫn xem báo cáo kỹ thuật cho quản lý trên website

HƯỚNG DẪN XEM BÁO CÁO KỸ THUẬT CHO QUẢN LÝ TRÊN WEBSITE


Bước 1: Đăng nhập

  • Truy cập vào website phuquang.rtcpms.com để đăng nhập vào hệ thống.
  • Nhập Username và Password đã được cung cấp ( Tài khoản sử dụng được trên cả điện thoại và website trên máy tính), sau đó chọn nút để đăng nhập vào trang chủ.


Bước 2: Xem báo cáo
Nhấp vào mục Phân tích BI (tếng Anh: BI Analytics)