Hướng dẫn sử dụng Module VẬN HÀNH SỬA CHỮA

Hướng dẫn chung về module Vận hành và Sửa chữa

Hướng dẫn sử dụng phần Sửa chữa

Khi có sự cố hỏng hóc xảy ra, nhân viên cần sử dụng phần Báo sự cố hỏng hóc

Thực hiện sửa chữa
Sau khi báo sự cố hỏng hóc, hệ thống tự đông gửi thông báo Giao việc sửa chữa về thiết bị của nhân viên báo sự cố. Nhân viên có thể thực hiện sửa chữa theo các bước sau:Lưu ý: Ngoài ra nhân viên sửa chữa cũng có thể nhấp chọn sub-module Bắt đầu sửa chữa và lựa chọn công việc sửa chữa được giao thay vì chọn trong thông báo được gửi về từ hệ thống.

Hoàn thành sửa chữa
Sau khi sửa chữa xong, Nhân viên thực hiện sửa chữa thông báo việc hoàn thành sửa chữa bằng cách:Lưu ý: Ngoài ra nhân viên sửa chữa cũng có thể nhấp chọn sub-module Kết thúc sửa chữa và lựa chọn công việc sửa chữa thay vì chọn trong thông báo được gửi về từ hệ thống.

Lưu ý: Khi nhân viên thực hiện chụp hình hiện trường trong các biểu mẫu Báo hỏng, Thực hiện sửa chữa và Hoàn thành sửa chữa, có thể sử dụng chức năng phác họa trên hình ảnh để ghi chép cụ thể về hiện trạng sửa chữa.