Hướng dẫn sử dụng module HR Management

A. Mục đích của module HR Management.

module

Module HR Management: bao gồm các nghiệp vụ liên quan đến quản lí nhân sự như: chấm công (check in, check out, check in ngoại lệ, check out ngoại lệ), xin nghỉ phép, duyệt lịch nghỉ phép cho nhân viên, điều chỉnh kế hoạch nghỉ phép, hủy kế hoạch nghỉ phép, đánh giá nhân viên, lịch làm việc,…
Lưu ý: Khi lựa chọn module HR Management, cần nhấp chọn mũi tên nhỏ màu trắng phía góc phải bên dưới module để hiển thị toàn bộ nội dung trong module.
B. Hướng dẫn thao tác với Module HR Managemnet

Hiện tại Nhà máy nước Phú Quang sử dụng Module HR Management cho việc quản lý nhân sự bao gồm 2 nội dung chính: Chấm công (Check in - Check out) và Quản lý lịch nghỉ phép của nhân viên (Xin nghỉ phép, Duyệt nghỉ phép, Điều chỉnh lịch nghỉ phép, Hủy lịch nghỉ phép).

B1. Nội dung của Module Check in- Check out:

check

Để thực hiện việc chấm công, nhân viên làm theo các bước sau:
help

Check - in ngoại lệ và Check - out ngoại lệ
Phần Check - in ngoại lệ và Check - out ngoại lệ được sử dụng khi nhân viên gặp sự cố đi muộn, về trễ có lý do, được nhân sự chấp nhận.
Để thực hiện việc Check - in ngoại lệ, nhân viên làm theo các bước sau:
adhocs1
adhocs2
adhocs3
adhocs5
adhocs6

Lưu ý: Để thực hiện việc Check - out ngoại lệ nhân viên thực hiện tương tự việc Check - in ngoại lệ bằng cách chọn sub-module Self Check - out Ad Hocs
B2. Nội dung của Module Leave Management:

leave

Để thực hiện việc Xin nghỉ phép, nhân viên làm theo các bước sau:

Để thực hiện việc Duyệt nghỉ phép cho nhân viên có 2 cách như sau:
Cách 1: Duyệt nghỉ phép thông qua thông báo được gửi tới thiết bị của quản lý:

Cách 2: Duyệt nghỉ phép thông qua sub-module Approve Leave
help1
help2

Để thực hiện việc Hủy lịch nghỉ phép đã tạo nhân viên làm theo các bước sau:
help1
help2