[MKT] Hướng dẫn - Xóa background hình nhanh bằng photoshop

1. Tải & cài Photoshop

2. Xóa background đơn sắc

3. Xóa đối tượng thừa

4. Tăng độ phân giải hình ảnh