[MKT] Hướng dẫn chỉnh sửa & xuất file Vector thành PNG

Trang web tải file Vector free: https://www.freepik.com/

1. Tải & cài đặt phần mềm vector illustrator

2. Chỉnh sửa & xuất file Vector thành PNG