Hướng dẫn sử dụng module HR FOR EVERYONE

A. Mục đích của module HR FOR EVERYONE.

Để cài đặt ứng dụng rtWork, tham khảo hướng dẫn ở đây: Hướng dẫn cài đặt và sử dụng rtWork

Giao diện màn hình chủ của ứng dụng rtWork

(Hình bổ sung sau)

Lưu ý:

 • Tùy thuộc vào tiến trình tải các module mà thứ tự sắp xếp của các module trong hình minh họa và trên thiết bị người dùng có thể không giống nhau

Module HR FOR EVERYONE: bao gồm các nghiệp vụ liên quan đến quản lí nhân sự như:

Chấm công (Tương ứng với mục Check in/Out). Mục này bao gồm:

 1. NORMAL: trường hợp chấm công bình thường gồm:
 • Self check in: chấm công khi đến nơi làm việc bình thường
 • Self check out: chấm công khi chấm dứt ca làm việc bình thường tại văn phòng
 • Temp check out: đánh dấu mốc thời gian bắt đầu rời văn phòng để thực hiện công việc ngoài văn phòng hoặc làm việc cá nhân ngoài văn phòng (có báo trước với quản lý/giám sát)
 • Temp check in: đánh dấu mốc thời gian kết thúc công việc ngoài văn phòng hoặc làm việc cá nhân ngoài văn phòng và tiếp tục ca làm việc

(Hình bổ sung sau)

 1. ADHOCS: trường hợp chấm công ngoại lệ gồm:
 • Self-check in ad-hocs:: làm việc ngoài văn phòng như đi họp, đi công tác…(có thông báo trước với người quản lý, giám sát); đến văn phòng sớm/muộn hơn bình thường (có thông báo trước với người quản lý, giám sát)
 • Self-check out ad-hocs: kết thúc công việc ngoài văn phòng hoặc việc cá nhân ngoài văn phòng và chấm dút ca làm việc.

(Hình bổ sung sau)

 1. IDCARD: chấm công bằng thẻ nhân viên (quét mã QR nhân viên
 • **ID-Card check in/out **: chấm công khi đến/về trong trường hợp làm việc tại văn phòng nhưng quên thiết bị hoặc không có thiết bị cá nhân (sử dụng thiết bị công ty)

(Hình bổ sung sau)

 1. Fix check out: Cho phép người dùng chọn lại giờ check out đúng trong trường hợp người dùng quên check out trước khi ra về tại nơi làm việc.

 2. Fix check in: Cho phép người dùng chọn lại giờ check in đúng trong trường hợp người dùng quên check in khi đến nơi làm việc.
  *Lưu ý:

 • Đối với form Fix check out, câu thời gian check out thực phải nhỏ hơn thời gian hiện tại của thiết bị.
 • Đối với form Fix check in, câu thời gian check in thực phải nhỏ hơn thời gian hiện tại của thiết bị và nhỏ hơn thời gian của form Temp check in/out.
 1. History: Lịch sử chấm công - hiển thị toàn bộ lịch sử chấm công của người dùng

Sơ đồ sử dụng các biểu mẫu trong module HR
(click vào hình ảnh để xem rõ hơn)

B. Hướng dẫn thao tác với Module HR FOR EVERYONE

B1. Thao tác với Module NOMAL Check in- Check out:


Bài liên quan: FAQ: Một số lưu ý khi sử dụng rtWork