FAQ: Một số lưu ý khi sử dụng rtWork

Câu hỏi 1: Một số lỗi thường gặp khi đăng nhập rtWork trên iOS?

Xem câu trả lời

Trả lời: Khi đăng nhập rtWork trên hệ điều hành iOS, người sử dụng thường gặp một số lỗi sau:
invalid input
Vui lòng kiểm tra chính xác các thông tin trên để đăng nhập thành công.


Câu hỏi 2: Làm thế nào để tham gia phòng trò chuyện?

Xem câu trả lời

Trả lời: Phòng trò chuyện là nơi người sử dụng có thể giao tiếp với những người dùng các trong cùng hệ thống. Để tham gia phòng trò chuyện người sử dụng thực hiện các bước sau:

chat end


Câu hỏi 3: Làm thế nào để xem các thông báo?

Xem câu trả lời

Trả lời: Mục thông báo là nơi nhận, lưu trữ và hiển thị các thông tin hệ thống gửi về cho người sử dụng.
Để nhận được thông báo, phải đảm bảo thiết bị (smartphone/tablet) phải có kết nối INTERNET ỔN ĐỊNH.
Nhấp vào biểu tượng quả chuông trên thanh công cụ, sẽ thấy được thông báo hệ thống gửi xuống thiết bị.

notif to help


Câu hỏi 4: Làm thế nào để đọc tài liệu?

Xem câu trả lời

Trả lời: Trong một số dự án, sẽ có tài liệu được gửi tới thiết bị cho người sử dụng. Để đọc tài liệu, người sử dụng cần thực hiện các bước sau:

Document help


Câu hỏi 5: Làm thế nào để nhập dữ liệu trong rtWork?

Xem câu trả lời

Trả lời: Thông thường các dự án sử dụng module Điền biểu mẫu (Fill form) để nhập dữ liệu.
Sau khi đăng nhập tài khoản rtWork, người sử dụng thực hiện theo các bước sau:
HDC


Câu hỏi 6: Hệ thống biểu tượng trong các biểu mẫu trên rtWork được hiểu và sử dụng như thế nào?

Xem câu trả lời

Trả lời: Tùy thuộc vào mục đích thiết kế và sử dụng, từng biểu mẫu sẽ sử dụng các biểu tượng khác nhau.

Hệ thống biểu tượng


Câu hỏi 7: Làm thế nào để thoát khỏi ứng dụng trên hệ điều hành iOS ?

Xem câu trả lời

Trả lời: Để thoát khỏi ứng dụng rtWork có 2 cách:

Cách 1: Nhấp chọn module EXIT trên màn hình trang chủ.

Cách 2: Người sử dụng làm theo các bước sau:
to exit


Câu hỏi 8: Làm thế nào để thoát khỏi ứng dụng trên hệ điều hành Android ?

Xem câu trả lời

Trả lời: Để thoát khỏi ứng dụng rtWork có 2 cách:

Cách 1: Nhấp chọn module EXIT trên màn hình trang chủ.

Cách 2: Người sử dụng làm theo các bước sau:

How to exit


Câu hỏi 9: Một số lỗi thường gặp khi đăng nhập ứng dụng rtWork trên hệ điều hành Android?

Xem câu trả lời

error from server

1 Like