[Video] Hướng dẫn tạo video vẽ tay

Hướng dẫn tạo video vẽ tay bằng ứng dụng Sparkol VideoScribe

1. Tải & cài đặt phần mềm Sparkol VideoScribe

 • Link Download: https://drive.google.com/file/d/1RyCyaJppmNeDq5KAak0PaiEWSv4FMRJ1/view?usp=sharing

 • Hướng dẫn cài đặt:

  • Tải và giải nén tệp tin
  • Mở cài đặt và cài đặt bình thường
  • Thoát cài đặt khi hoàn thành
  • Copy file VideoScribeBin trong thư mục Crack vào thư mục cài đặt (C:\Program Files\Sparkol\Sparkol VideoScribe)
  • Xác nhận bạn đang ở chế độ PRO bằng cách nhấp vào nút dấu chấm hỏi
  • Hoàn thành !

2. Video Hướng dẫn cài phần mềm Sparkol VideoScribe

3. Thư viện hình ảnh hỗ trợ phác thảo

4. Hướng dẫn sử dụng phầm mềm Sparkol VideoScribe

4.1. Hướng dẫn tạo dự án video mới

4.1. Hướng dẫn tạo video vẽ tay đơn giản