[rtSuppporter]:: Check list for Stringee project

(tiếp theo phần 1.1 Dự án Stringee)

1.1.1 Thông tin chung:

 • Project code: C169
 • Link website of project: https://sme02.rtworkspace.com
 • Các Module được sử dụng trong dự án này:
  – HR FOR EVERYONE: Dành cho tất cả các nhân viên thực hiện các nghiệp vụ nhân sự bao gồm: check-in/out, xin nghỉ phép, đăng kí lịch làm việc,…
  – HR FOR MANAGER: Dành cho Manager thực hiện thiết lập các nội quy liên quan đến quản lý nhân sự, bao gồm: thiết lập nội quy, thiết lập ngày nghỉ, hệ số tính lương, ca làm việc,…
  – HR FOR SUP: Dành cho Manager duyệt đơn xin nghỉ phép và thời gian làm thêm giờ, tăng cả của nhân viên.
  – THIẾT LẬP TỔ CHỨC: Dành cho Manager thiết lập thông tin tổ chức, tạo và cập nhật tài khoản cho nhân viên,…Tuy nhiên đối với đối tác Stringee thì nhân viên RTA thực hiện tạo tài khoản, thiết lập phòng ban, nội quy,…chứ chưa chuyển giao cho đối tác chủ động thực hiện.
 • Main supporter:
 • Back-up supporter:
 • Mô tả ngắn về mục đích của dự án: Dự án này hiện đang chủ yếu hỗ trợ khách hàng bên Stringee thực hiện số hóa các công tác quản trị nhân sự. Stringee và RTA vừa là khách hàng vừa là đối tác của nhau. RTA sử dụng dịch vụ của Stringee để gọi/chat/,…trong app, Stringee vừa sử dụng app rtWork của RTA để quản trị nhân vừa là Tester (đưa ra feedback về app, về trải nghiệm người dùng).
 • Xem thêm thông tin về đối tác Stringee: https://stringee.com/vi

(tiếp theo phần 1.1. Dự án Stringee)

1.1.2 Lưu ý cho Tester:

 • Lưu ý chung khi test form:
  – Room chat để Test Form:
 • Link để test note issue:

(tiếp theo phần 1.1. Dự án Stringee)

1.1.3 Lưu ý cho Supporter:

 • Lưu ý khi hỗ trợ dự án Stringee: (upload://j2TjL6jSPGlEIIqWHCbPoVZABLA.png)

– Room chat nội bộ của RTA: image
Room id: !kwZVgeSnyEuHwVBKCl:vn-rtmessaging.rtcenter.org

– Room chat giữa RTA và Stringee:image
Room id: !nYCqMjQduTXtzPrCgS:vn-rtmessaging.rtcenter.org

 • Các đường link liên quan đến việc hỗ trợ khách hàng:

Link lưu trữ thông tin khách hàng: để Supporter liên hệ trực tiếp cho khách hàng khi cần hỗ trợ ngoài kênh chat trên room hỗ trợ Stringee

Link lưu trữ tài liệu tập huấn cho khách hàng:

https://drive.google.com/drive/folders/1VQC_z6AStyz_hXMx0KX6oLUNrPmUm3F3

Link draft email gửi cho khách hàng:
Lưu ý: trước khi gửi email cho khách hàng, cần phải gửi anh Trung/ chị Thiên xem qua rồi mới gửi email
Lưu ý:

 • Để tạo Account cho nhân viên RTA trên site này thì cũng tạo bằng form trong Module Thiết lập tổ chức.
 • Trên site cho dự án này có 1 Account Stringee chủ (account chúa), Supporter chỉ sử dụng Account này trong trường hợp: đăng nhập hỗ trợ khách hàng theo role bên công ty Stringee hoặc cần tạo tài khoản thêm tài khoản cho nhân viên công ty Stringee (Cách thức điền form tạo tài khoản xem ở link sau:https://docs.google.com/spreadsheets/d/10EdA0LY_za52NTX_lpoGGGpzaIwhb4jCvNlBaoJq9gk/edit#gid=0
 • Giải đáp câu hỏi vì sao lúc nhận được notif, lúc không nhận được notif:
  – Trong suốt khoảng thời gian Account sign out, thì Account này sẽ không nhận notif từ thiết bị. Vì muốn có notif báo về thiết bị, thì việc đầu tiên phải đảm bảo thiết bị có kết nối với hệ thống tức là Account đó đang ở trạng thái sign in. Do đó, khi Account sign in lại thì kể từ thời điểm này về sau sẽ nhận được notif cho đến khi sign out.
  – Vậy nếu Account chỉ exit app mà không sign out thì có nhận được notif báo về máy không? —> Có notif bình thường.