[rtSuppporter]:: Check list for Mscore project

(tiếp theo phần 1.1. Dự án Stringee)

1.1.1 Thông tin chung:

 • Project code: C029

 • Link website of project: http://mscore.rta.vn

 • Công cụ thực hiện cuộc gọi:: Dự án này sử dụng ứng dụng rtWork để vừa gọi điện phỏng vấn và vừa điền bảng hỏi trong quá trình phỏng vấn.
  – Link tải app: http://bit.ly/219_APP đây là đường link tải app chính thức cho dự án Mscore.
  – Supporter nên sử dụng app rtWork mới nhất để có thể vừa gọi điện thoại phỏng vấn và vừa test app. (Lưu ý: app Internal trên Store).

 • Các Module được sử dụng trong dự án này:
  – TẬP HUẤN KHẢO SÁT: Sử dụng cho mục đích tập huấn điều tra viên. Điều tra viên sử dụng Module này để tiến hành làm bài kiểm tra. Supervisor sẽ dựa vào kết quả bài kiểm tra này để đánh giá chất lượng điều tra viên.
  – KHẢO SÁT ĐỘC LẬP: Là module khảo sát chính thức của dự án. Người dùng mở form trong Module này vừa gọi điện thoại khảo sát và vừa tiến hành điền dữ liệu vào form.
  – QUẢN LÝ KHẢO SÁT: Mục đích dùng để quản lý dự án, bao gồm: tạo nguồn mẫu, danh sách mẫu, danh sách điều tra viên, chia danh sách cho điều tra viên

 • Main supporter: Phan Thị Thanh Trà, Nguyễn Thị Nguyệt, Nguyễn Thị Hồng Linh

 • Back-up supporter:

 • Mô tả ngắn về mục đích của dự án: Dự án Dân chấm điểm Mscore thực hiện tại Quảng TrịQuảng Bình có 2 hợp phần:
  – Hợp phần 1: Dân chấm điểm VP1C - Gọi tắt là Mscore VP1C. Trong hợp phần này RTA phụ trách gọi điện phỏng vấn người dân đã đến VP1C cấp huyện làm thủ tục giấy tờ, nhằm lấy ý kiến của người dân về sự hài lòng đối với chất lượng dịch vụ hành chính công tại các VP1C.
  – Hợp phần 2: Dân chấm điểm y tế - Gọi tắt là Mscore y tế. Trong hợp phần này RTA phụ trách gọi điện phỏng vấn bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đã đến khám chữa bệnh tại các bệnh viện và Trung tâm y tế, nhằm lấy ý kiến của họ về sự hài lòng đối với chất lượng dịch vụ tại các bệnh viện và TTYT.
  – Dự án này sẽ có các chỉ tiêu cụ thể cần phải đạt được theo từng tháng. Dựa vào danh sách được cung cấp từ đối tác, điều tra viên/ supporter tiến hành gọi điện thoại để phỏng vấn.

(tiếp theo phần 1.4. Dự án dành cho nội bộ RTA)

1.1.2 Lưu ý cho Tester:

 • Lưu ý chung khi test form:
  – Tester có thể sử dụng các thông tin hướng dẫn trong này để test form http://bit.ly/HDMSCORE
  – Room chat để Test Form: Đang sử dung chung room chat: image (upload://wOD174Crlpm6UmXmZGXLlKIBhlu.png)
 • Link để test note issue: http://bit.ly/issue_note
 • Bảng hỏi giấy: http://bit.ly/BHG_mscore

(tiếp theo phần 1.4. Dự án dành cho nội bộ RTA)

1.1.3 Lưu ý cho Supporter:

 • Lưu ý khi hỗ trợ dự án Mscore:

– Room chat nội bộ của RTA: image
Room id: !gMPxBuZbpFlJrPLhqV:vn-rtmessaging.rtcenter.org

– Room chat giữa RTA và Ban quản lý dự án Quảng Trị: image
Room id: !XxkYntGbTXfbegoGmz:vn-rtmessaging.rtcenter.org
– Room chat giữa RTA và Oxfam: image
Room id: !wlOpRpLFjquuDZkzcm:vn-rtmessaging.rtcenter.org

– Room chat giữa RTA và Enums: image
Room id:!iDyLVAZgiqVZLxxnZM:vn-rtmessaging.rtcenter.org

 • Các đường link liên quan đến việc hỗ trợ khách hàng/điều tra viên:

– Link chứa thông tin khách hàng: để Supporter liên hệ trực tiếp cho khách hàng khi cần hỗ trợ ngoài kênh chat trên room hỗ trợ Mscore.

– Link draft email gửi cho khách hàng/điều tra viên:
Lưu ý: trước khi gửi email cho khách hàng, cần phải gửi anh Trung/ chị Thiên xem qua rồi mới gửi. Khi gửi email cần phải cc cho tất cả những người có liên quan (đối tác Mscore/ RTA, đặc biệt là Supporter có liên quan để fllowup và có thể back-up khi cần).
Về thủ tục logistic: hợp đồng, biên bản thanh lý hợp đồng, bảng lương thanh toán, giấy bàn giao thiết bị dự án,…
Về quy trình tuyển dụng:
– Về quy trình quản lý điều tra viên:
– Về hỗ trợ điều tra viên/ Supporter trong quá trình gọi điện thoại phỏng vấn:
Dự án này chủ yếu là điều tra viên gọi điện thoại phỏng vấn. Tuy nhiên sẽ có lúc thiếu hụt điều tra viên/ cần phỏng vấn đủ chỉ tiêu bên đối tác yêu cầu trong khoảng thời gian ngắn,…thì Supporter cũng sẽ được linh hoạt phân công gọi điện thoại giống như điều tra viên. Khi đó Supporter cũng sẽ được phân chia danh sách gọi. Cả điều tra viên và Supporter cần nắm vững các lưu ý trong quá trình phỏng vấn và điền bảng hỏi Mscore. Vui lòng đọc link sau, từ trang 7 - trang 35