[rtSuppporter]:: Check list for Agri project

(tiếp theo phần 1.1. Dự án Stringee)

1.2.1 Thông tin chung:

 • Project code: C151 (Site dùng để test form)
 • Link website of project: https://rtstdev01.rtworkspace.com
 • Các Module được sử dụng trong dự án này:
  QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG:
  + Giúp người dùng ghi lại thông tin về các địa điểm kinh doanh giao dịch trong quá khứ và tương lai
  + Lưu trữ thông tin khách hàng mà người dùng đã nhập lên hệ thống. Danh sách khách hàng này sẽ được lọc theo chuỗi và mặt hàng kinh doanh.
  QUẢN LÝ VẬT TƯ:
  + Dùng để quản lý vật tư dùng để quản lý lịch sử/ thông tin về việc mua và sử dụng hàng hóa đã, đang và sẽ mua.
  QUẢN LÝ SẢN XUẤT TRONG NÔNG NGHIỆP (QUẢN LÝ SẢN XUẤT NGÔ, RAU-CỦ-QUẢ, LÚA,…):
  + Để quản lý quá trình sản xuất nông nghiệp nhằm mục đích theo dõi lịch sử sản xuất mùa vụ hiện tại và làm cơ sở dữ liệu cho các mùa vụ sau.
  + Module sản xuất nông nghiệp thường có 5 Module: Thiết lập, Nhật ký sản xuất, Dữ liệu lịch sử, Thu hoạch - sơ chế, Vận chuyển.
 • Main developer form: Trần Thị Phượng
 • Main supporter: Trịnh Tịnh Như
 • Back-up supporter:
 • Mô tả ngắn về mục đích của dự án:

(tiếp theo phần 1.1. Stringee)

1.2.2 Lưu ý cho Tester:

 • Lưu ý chung khi test form:

– Room chat để Test Form: image

– Room id: !xNfNKzlQrOKhcdEIHo:vn-rtmessaging.rtcenter.org
– Room chat của dự án: image
– Room id: !VhyTcVtCllbxIffWEc:vn-rtmessaging.rtcenter.org

Quy tắc điền dữ liệu khi test TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC ĐIỀN DỮ LIỆU LINH TINH, DỮ LIỆU RÁC:

+ Đối với các câu hỏi cần phải tạo QR Code để quét: bạn nên tạo QR code liên quan đến nội dung câu hỏi hoặc form, Không nên đặt là "RTATEST, ANTEST,…"
Chẳng hạn như ở Form Thêm đơn vị canh tác: Bạn tạo qrcode là qrluong001, 002,… tuyệt đối không được tạo QR code như: Hoaites, ANTEST,…"

+ Link tạo qr code: https://www.the-qrcode-generator.com/

Một số thao tác trên app khi test form.

image


image


image


image


image


image


image


image


image


image


image

(tiếp theo phần 1.1 Dự án Stringee)

1.2.3 Lưu ý cho Supporter:

 • Lưu ý khi hỗ trợ dự án AGRI: (upload://j2TjL6jSPGlEIIqWHCbPoVZABLA.png)

– Room chat nội bộ của RTA: Capture001

– Room chat giữa RTA và Stringee:Capture002

 • Các đường link liên quan đến việc hỗ trợ khách hàng:

– Link chứa thông tin khách hàng: để Supporter liên hệ trực tiếp cho khách hàng khi cần hỗ trợ ngoài kênh chat trên room hỗ trợ QMS
Liên hệ: