[rtSupporter]::Thông tin chung dành cho Supporter

A. THÔNG TIN CHUNG

1. Dành cho Supporter

1.1 Mô tả công việc của Supporter

Vai trò:

 • Hỗ trợ khách hàng sử dụng app rtWork trong quản trị doanh nghiệp, quản lý bán hàng.
 • Quản lý Tester, hướng dẫn Tester test form.
 • Test app/ test form
 • Hỗ trợ/ vận hành dự án khảo sát Survey, khảo sát xã hội học

Nhiệm vụ:

 • Vừa hỗ trợ khách hàng vừa hỗ trợ dự án khảo sát thị trường, khảo sát xã hội học.

Phương pháp thực hiện:

 • Đối với dự án cung cấp giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp
 • Đối với dự án khảo sát thị trường, khảo sát xã hội học
 • Đối với hỗ trợ nội bộ
 • Đối với việc quản lý đội Tester và test form

1.2 Kiến thức cơ bản về test form mà Supporter cần phải nắm

Ngoài những kiến thức cơ bản về test form dành cho Tester thì Supporter cần phải nắm thêm các kiến thức sau:

1.3: Thao tác cơ bản cần nắm khi làm việc trên app rtWork

1.3.1 Hướng dẫn cài đặt và sử dụng rtWork cơ bản Có các cách cài đặt rtWork như sau:

- Cách 1. Cài đặt bằng đường link:
+ Truy cập link sau: http://ci.rta.vn
+ Đăng nhập
+ Chọn các thông tin sau để tải phiên bản App bạn cần:image

- Cách 2. Cài đặt trên CH Play/ App Store:
+ Đối với thiết bị Android để cài đặt app CH Internal Tester, bạn cần phải điền thông tin đăng kí và nhờ anh Vũ Viết Dũng hoặc anh Trung Approve.


+ User bấm vào link sau để join: https://play.google.com/apps/internaltest/4701659897602712345

+ Sau khi hoàn tất các bước trên, khi bạn muốn nâng app version mới, bạn chỉ cần thực hiện thao tác như sau: Vào Ch Play -> Mục image -> Ứng dụng và trò chơi của tôi -> Chọn app rtWork để cập nhật ứng dụng app version mới.
+ Lưu ý: Theo cách này bạn chỉ có thể nâng app chứ không thể hạ app được. Nếu muốn hạ app, bạn cần phải thực hiện như cách 1 để cài đặt app version mà bạn cần.

- Cách 3. Cài đặt bằng cách tải file .apk về thiết bị(hiện tại cách thức cài đặt này ít được áp dụng, do app mình hiện tại đã được quyền Public lên CH Play/ App Store):


Thao tác cơ bản cần phải nắm khi thực hiện trên app rtWork: https://rthelp.rta.vn/t/faq-m-t-s-l-u-y-khi-s-d-ng-rtwork/321

1.4 Thao tác cơ bản cần nắm khi làm việc trên app rtSurvey

1.4.1 Hướng dẫn cài đặt và sử dụng rtSurvey cơ bản: Thao tác cài đặt app rtSurvey tương tự như cách cài đặt rtWork

1.4.2 Thao tác cơ bản cần phải nắm khi thực hiện trên app rtSurvey
Xem thêm link sau, mục 2. Hướng dẫn sử dụng ứng dụng rtSurvey:https://rthelp.rta.vn/t/h-ng-d-n-cai-d-t-va-s-d-ng-rtsurvey/360

1.5 Các case test form cơ bản dành cho Supporter

Ngoài các case test form cơ bản dành cho Tester thì Supporter còn các case test như sau:
 • Đối với app rtSurvey nhất là các Survey liên quan đến phỏng vấn thực địa, cần return instance về để chỉnh sửa. Supporter cần phải chú ý test các chức năng sau (Bởi vì có một số form Survey do không có các chức năng này trong form cho nên khi return instance về để chỉnh sửa thì form chỉ lấy thời gian hiện tại mà không lấy thời gian lần đầu tiên mở form).

  + Main log: chức năng hiển thị thời gian mở form lần đầu của người dùng.
  + Repeat minilog: chức năng lưu trữ nhật kí hoạt động của người dùng trên app, trên form, ghi nhận thông tin theo từng instance (biết được người dùng mở form khi nào,…)
  + Activity log: chức năng ghi nhận người dùng mở Form lúc mấy giờ, bấm nút TOC image (mục lục - dùng để di chuyển nhanh đến các phần/ mục chính của bảng hỏi thay vì phải lướt từng trang để di chuyển đến phần/ mục chính bạn cần xem/ điền thông tin,…)

1.6: Cách mô tả bug/issue khi test Form - cách thức Review Bug

 • Khi bạn phát hiện issue liên qua đến form/ app/ site: nếu bạn nghi ngờ issue và chưa chắc chắn thì bạn có thể điền thông tin trong link Dectect Issue.
 • Nêu bạn chắc chắn issue/ bug mà bạn gặp phải thì bạn tiến hành post bug trên rtProject và chuyển thẳng trực tiếp qua cho Team rtLab (Android Team hoặc iOS Team)
 • Khi điền Detect Issue bạn cần phải điền đầy đủ thông tin:
 • Template post bug site (khi bạn gặp issuetrong quá trình bạn thực hiện thao tác trên site của dự án mà không liên quan đến form/ app. (Chẳng hạn như khi up form bị lỗi vì lý do trục trặc liên quan đến server).
 • Các bước post bug: (Lưu ý nội dung post bug phải bằng tiếng anh)

Bước 1: Đăng nhập vào đường link: https://rtproject.rta.vn

Bước 2: Chọn phòng ban để post bug (Đối với những con bug cần gấp, chắc chắn đó là bug), bạn chọn phòng ban rtLabs để chuyển giao trực tiếp bug để Developer App fix bug)
image
image

Bước 3: Đặt tên Bug: chú ý cần mô tả ngắn gọn
Quy tắc đặt tên bug như sau:
Đối với bug Android: Bug::aW - Nội dung bug hoặc Bug::aWidget - Nội dung bug
Đối với bug iOS: Bug::iW - Nội dung bug hoặc Bug::iWidget - Nội dung bug

Bước 4: Tại mục Description, điền thông tin và mô tả bug theo template

Bước 5: Tại mục Files, đính kèm thêm hình ảnh/ video/ crash report,…cho bug. Đồng thời, điền các thông tin sau để chuyển giao cho Developer bên rtLabs.
Assignee: Chuyển giao cho người sẽ fix bug này.
Accountable: Người sẽ chịu trách nhiệm fllowup con bug này.
Date: Ngày post bug
Category: Bug này thuôc về Android hay là iOS

1.6.1 Template post bug do Server …Khi báo issue/ bug bạn cần phải cung cấp thêm các thông tin sau.

Xem chi tiết tại đây.
 • Issue type: Server => Loại issue liên quan đến server

 • Server version: 45 => Phiên bản của site (xem hình hướng dẫn sau)
  image

 • Site: papi.rta.vn

 • User: rta_thiendao => tài khoản gặp issue

 • Page: System User https://local.rtcpms.com/cpms/cpmsSystemUser/admin => Link site bạn gặp issue

 • Browser: Chrome / Firefox / Safari => Bạn sử dụng trình duyệt web nào

 • Item ID: Form Family | Report ID | Resource ID | DM Name | Module Code

 • Issue: Cannot replace organization ID / name of old member

 • Step-by-step implementation:

Step 1: Create new system user with new organization ID + name

Step 2: Import existing users using the organization ID + name created at step 1

Step 3: Organization ID + name of existing users are still blank

 • Actual result:

 • Expected result:

 • Screenshot / Video:

1.6.2 Template post bug trên rtProjectt và cách để tìm được đầy đủ thông tin mô tả bug …

Xem chi tiết tại đây.
 • Issue type: App

 • App name: rtWork

 • App version: 3.0.175

 • OS: Android 7.1.2

 • Device: Xiaomi

 • Site: demo.rtcpms.com

 • User: rta_nhutrinh

 • Form family: Xem hướng dẫn cách xem thông tin ở hình sau:

 1. Bạn đăng nhập vào site bạn cần xem form family
 2. Nếu bạn chưa Assign Form bạn cần thì bạn vào mục Configuation -> Roles and Permissions -> Form Asset -> Chọn tên bạn -> Assign form bạn cần.
  image

image

 • Form title: [AGRI] TRỒNG (G7 v1803221338)

 • Issue: Layout of camera display is incorrect

 • Pre-condition: Complete form [AGRI] BAT DAU VU (G9 v1803221635)

 • Step by step implementation:

Step 1: Open form title [AGRI] TRỒNG (G7 v1803221338)

Step 2: Fill in informations

Step 3: At question “Hình ảnh hoàn thành” —> take picture

 • Actual results: The camera icon and image position is changed when you take picture.

 • Expect results: The camera icon and image position display is correct.

 • Crash report (if any):

 • Screenshot / Video:

 • xlsform:
  Có thể tham khảo các template post bug như sau:

1.6.3 Cách thức Review Bug trên rtHelp …

Xem chi tiết tại đây.
 • Bước 1: Chọn phòng ban rtLabs để xem các bug đã được chuyển giao cho bên rtLabs để fix bug. Sau đó, bấm lọc các thông tin sau:
  – Type: Bug
  – Assignee: rtST:supporters
  – Category: Android hay iOS
  – Status: Developed
  Xem hình minh họa dưới đây:
  image
  image
  image

 • Bước 2: Bấm chọn vào ID bug mà bạn sẽ review.

 • Bước 3: Chuyển trạng thái của Bug từ Developed thành In testing (để tránh 2 Supporter cùng Review 1 con bug).
  Sử dụng thiết bị tương đương với thông tin mô tả bug người người post bug và cài đặt app version mới nhất trên App Store/ CH Play.
  Đối với bug trên thiết bị Android: nếu bug đó xảy ra trên thiết bị tablet (máy tính bảng) 10 inch bạn cần tìm thiết bị tương đương có màn hình 10 inch để test.
  Đối với bug trên thiết bị iOS: Sử dụng điện thoại hệ điều hành iOS để Review bug.

 • Bước 4: Sau khi Review bug sẽ có 2 kết quả là Test OK (bug đã được fix thành công) và Test Failed (bug được fix không thành công). Bạn sẽ phải điền 1 trong 2 kết quả trên vào Comment của bug.

–Đối với kết quả Test Ok: Bạn add comment vào bug với nội dung Template như sau: (có thể tham khảo comment Review bug https://rtproject.rta.vn/projects/rtlabs/work_packages/5373/activity#note-15)

+Reviewed with app rtSurvey/ rtWork version …

+Device: Xiaomi, android 7

+Account: rta_rtst01

+Form title: [WBFIN 02] WATER SURVEY - APPOINTMENT (3 - 1808101214)

+Result: Test OK

+ Sau đó chuyển trạng thái Bug từ Intesing thành Tested image

+Mục Assignee bạn chuyển từ rtST::Supporters thành Thien Dao image (để chị Thiên Close con bug đấy xác nhận với Developed app là đã fix bug thành công)


–Đối với kết quả Test Failed: Bạn add comment vào bug với nội dung Template như sau: (Có rhể tham khảo bug: https://rtproject.rta.vn/projects/rtlabs/work_packages/5374/activity#note-8)

+Reviewed with app rtSurvey/ rtWork version …

+Device: Xiaomi, android 7

+Account: rta_rtst01

+Form title: [WBFIN 02] WATER SURVEY - APPOINTMENT (3 - 1808101214)

+Result: Test failed

+Description: mô tả lại tình hình lúc bạn Review bug

+Add thêm image/ video: đính kèm hình anh/ video khi bạn Review Bug

+Mục Assignee bạn chuyển từ rtST::Supporters thành Chung Hoang (đối với iOS), Dung Vu (đối với Android) (để Developer app fix lại bug)


1.6.4 Ý nghĩa các Status (trạng thái) của bug …

 • Developed: Bug đã được Developed rtLabs fix thành công

 • On Hold: Bug tạm thời được Developed rtLabs ghi nhận và theo dõi chứ chưa fix, vì lý do: thiếu thiết bị để họ fix,…

 • Rejected: Bug bị từ chối fix do không phải bug hoặc là do thiết bị có phiên bản hệ điều hành Android/ iOS qúa thấp,…Thường Developed rtLabs sẽ comment lý do Reject Bug ở các con bug có trạng thái Rejected.

1.7: Các thuật ngữ thường dùng trong công việc

Ngoài các thuật ngữ thường dùng trong công việc dành cho Tester thì Supporter cần phải nắm thêm các thuật ngữ sau:
 • RTA Glossary: là bộ tài liệu lưu hành nội bộ trong công ty bao gồm các kiến thức về hệ thống, app, dev form,…do chị Thiên viết và tổng hợp. Bạn có thể đề xuất thêm các phần kiến thức còn thiếu/ yêu cầu chỉnh sửa các thông tin chưa chính xác, thông tin đã lỗi thời cần phải cập nhật mới để tài liệu được hoàn thiện hơn.
 • Check-list: là bài viết dùng để tóm tắt/ liệt kê các thông tin liên quan đến từng dự án. Supporter dựa vào check-list này để theo dõi tình hình dự án nếu được giao nhiệm vụ là người Back-up cho dự án nào đấy.
 • Form Exam: Là bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho tất cả các vị trí trong công ty, vừa dùng để kiểm tra/ đánh giá năng lực vừa để bổ sung kiến thức cho mọi thành viên.
 • PA: Là hoạt động xét duyệt tăng lương cho toàn thể nhân viên trong công ty. Tất cả các nhân viên trong công ty sẽ có 2 lần xét tăng lương là Mid-year (tháng 6) và Year-end (tháng 1). Quy trình thực hiện: các thành viên điền form PA, sau đó họp với Sub-team/ hoặc Team Leader để đánh giá năng lực nhân viên.
 • Manual: Là file tài liệu hướng dẫn sử dụng dành cho khách hàng/điều tra viên hoặc dành cho nội bộ công ty và được viêt trên rtHelp hoặc được làm trên Slide powper point (Powerpoint Online) Đối với Manual cho khách hàng/ điều tra viên thì cần phải chú ý đến Chủ đề (Subject) của bài viết bạn dự định sẽ viết.

+Đối với khách hàng/ điều tra viên: thì các bài viết/ chủ đề mà có biểu tượng chìa khóaimage thì các đối tượng này sẽ không có quyền truy cập/ đọc.

+Đối với nội bộ công ty: thì tất cả các chủ đề/ bài viết đều có thể đọc được. Tuy nhiên, quyền chỉnh sửa image đối với các bài viết trên rtHelp sẽ còn tùy thuộc vào cấp độ phân quyền của Account. Chính vì vậy, nếu Account của bạn trên rtHelp chỉ có quyền được đọc/ truy cập tài liệu thì bạn cần báo lại cho Leader để nâng cấp quyền được chỉnh sửa cho bạn.

1.8: Nội quy chung của công ty

1.8.1 Nội quy chung của công ty: Ngoài những nội quy chung dành cho Tester thì đối với Supporter có thêm các nội quy như sau:

1.8.2 Nội quy chung đặc thù của rtSolutions Team:

CÁCH XÓA FILE DƯỚI THIẾT BỊ ANDROID

Bước 1: Mở thư mục "Quản lý tập tin" dưới thiết bị > Nhấp chọn Thiết bị > Tìm kiếm và chọn thư mục "RTAnalytics

Capture1

Bước 2: Chọn thư mục “CPMSA” > Chọn file cần xóa > Tick chọn vào ô vuông tại file cần xóa > Chọn biểu tượng thùng rác để xóa file
Ví dụ: Muốn xóa localdb của form ERP_RULE_SETTINGUP
Tìm kiếm thu mục "RTAnalytics > CPMSA > Chọn resources > Chọn localdb > Chọn folder ERP_RULE_SETTINGUP > Tick chọn vào ô vuông các file trong folder > Nhấn biểu tượng thùng rác để xóa

Capture4
Capture3