rtSupporter:: MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ QA

QA rule là gì? Vì sao cần thiết lập QA rule trong các dự án?


(Quality Assurance Rule) là các quy tắc, quy luật được thiết lập ra (trên nền tảng R-script) nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm. QA rule trong các dự án giúp hỗ trợ việc kiểm định chất lượng instances mà trên app chưa làm được hoặc nhằm mục đích hạn chế tình trạng cheat (gian lận) của điều tra viên. Tuỳ vào yêu cầu của từng dự án mà người quản lý mới viết Rscript các QA rule cho phù hợp.

Có các dạng check QA rule nào?


1. Auto QA (Gồm hai hình thức check QA online và QA offline):
a. QA online:
- Input cần có: R-script được thiết lập với các rule mà Dự án cần. Máy của enum phải được kết nối với server bằng tín hiệu wifi hoặc 3G/4G.
- Nguyên lý hoạt động: Khi enum đang điền form, đến trang đã set up check QA thì app tự gửi data lên hệ thống (gửi ngầm), server xử lý check xem có vi phạm QA rule đã thiết lập hay không? Nếu có thì server gửi thông báo về cho enum check lại thông tin, chỉnh sửa phiếu rồi mới submit instance.
b. QA offline:
- Input cần có: Lúc này cần phân ra làm hai loại thiết bị: Máy SUP và máy ENUM. Máy SUP cần được cài R và có đủ các file Rscript trên máy. Trên hệ thống bật các chức năng cho phép app truyền file offline (HOTSPOT_ransfer file via RTA file Manager), xem hình ảnh.

- Nguyên lý hoạt động: Cuối mỗi đợt interview, enum chuyển phiếu về máy SUP thông qua cách chuyển file từ HOTSPOT (xem hướng dẫn trên project Gambia trên rtGit, folder Manual), Sup sẽ check xem phiếu nào sai thì transfer ngược về cho enum sửa lại phiếu hoặc SUP tự sửa.
2. Manual QA ( hay còn gọi là Online QA gồm hai hình thức là Request trực tiếp từ device và Run trực tiếp trên server):
a. Request trực tiếp từ device:
- Input cần có: Máy phải online, trên hệ thống bật các chức năng cho phép app truyền file offline.
- Nguyên lý hoạt động: Trên app, bấm chọn vào tab có biểu tượng 3 hình lục giác, bấm chọn tab QA ONLINE, bấm vào hình kính lúp để app check. Instances nào fail thì gửi trả về mục return để enum edit lại.
b. Run trực tiếp trên server:
- Input cần có: none
- Nguyên lý hoạt động: các bước vui lòng Xem hình sau:

Sang tab error list nếu có instance vi phạm QA thì sẽ hiển thị tại tab này, bấm chọn instances để follow up về máy enum. Xem hình:

Một số lưu ý:

  • Tuỳ vào yêu cầu của mỗi dự án sẽ có các QA rule khác nhau.
  • Hiện tại để viết QA rule thì liên hệ rta_phuongha, rta_thiendao, rta_dieulinh để viết R_script.
1 Like