[rtSupporter]::Check list of all project

A. THÔNG TIN CHUNG

1. Dành cho Tester

1.1 Mô tả công việc của Tester

Xem nội dung chi tiết ở link sau:

1.2 Kiến thức cơ bản về test form mà Tester cần phải nắm

Xem nội dung chi tiết ở link sau: https://rthelp.rta.vn/t/rtsupporter-thong-tin-chung-danh-cho-tester/781/2?u=rta_loanle

1.3: Các thuật ngữ thường dùng trong công việc

Xem nội dung chi tiết ở link sau:https://rthelp.rta.vn/t/rtsupporter-thong-tin-chung-danh-cho-tester/781/3?u=rta_loanle

1.4: Thông tin cơ bản về app rtWork

Xem nội dung chi tiết ở link sau: https://rthelp.rta.vn/t/rtsupporter-thong-tin-chung-danh-cho-tester/781/4?u=rta_loanle

1.5: Thông tin cơ bản về app rtSurvey

Xem nội dung chi tiết ở link sau:https://rthelp.rta.vn/t/rtsupporter-thong-tin-chung-danh-cho-tester/781/5?u=rta_loanle

1.6 Các hướng test form cơ bản dành cho Tester

Xem nội dung chi tiết ở link sau: https://rthelp.rta.vn/t/rtsupporter-thong-tin-chung-danh-cho-tester/781/6?u=rta_loanle

1.7: Cách mô tả bug/issue khi test Form

Xem nội dung chi tiết ở link sau:

1.8: Nội quy của công ty

Nội quy chung của công ty: Xem nội dung chi tiết ở link sau:


Nội quy đặc thù cua team rtSolutions: Xem nội dung chi tiết ở link sau:

A. THÔNG TIN CHUNG

2. Dành cho Supporter

2.1 Mô tả công việc của Supporter

  • Kiểm định hệ thống và phần mềm: cần kiên nhẫn và có độ nhạy bén để thực hiện việc test các bảng hỏi điện tử, các chức năng của app hay hệ thống nhằm đưa ra sản phẩm tốt nhất đến khách hàng.
  • Xây dựng tài liệu hướng dẫn cho khách hàng và nội bộ: cần tư duy tổ chức tốt và hệ thống để tạo ra các bộ tài liệu trực quan sinh động và dễ hiểu về cách thức sử dụng app và hệ thống cho khách hàng và các thành viên trong công ty.
  • Hỗ trợ khách hàng: cần tự chịu trách nhiệm, thái độ vui vẻ hòa nhã và một tinh thần tích cực khi trả lời thắc mắc của khách hàng, khi hướng dẫn khách hàng sử dụng app hay khi cần xử lý khiếu nại.
  • Thực hiện/ hỗ trợ các cuộc điều tra xã hội học và khảo sát thị trường.

2.2 Kiến thức cơ bản về site mà Supporter cần phải nắm

Kiến thức chung về Site:
Các trường hợp khách hàng hay gặp phải trong quá trình sử dụng app/ site:

2.3: Lưu ý khi hỗ trợ khách hàng/ hỗ trợ dự án khảo sát/ biên soạn tài liệu hướng dẫn,...

Các rooom chat của công ty bao gồm các room chat nội bộ công ty, room chat liên quan đến dự án/ room chat cho test form, room chat hỗ trợ khách hàng. Trong lúc làm việc, ngoài việc tập trung vào việc bạn đang làm thì bạn cũng cần chú ý đến tin nhắn đến trong các room chat (chẳng hạn như room rtSupporter, RTA,…) để theo dõi tình hình công việc. Đặc biệt, nếu bạn phụ trách dự án thì room chat dự án đó, bạn cần phải theo dõi sát sao hơn nữa để có thể hỗ trợ khách hàng kịp thời. Các dạng room chat bao gồm:

Các room chat nội bộ công ty:

Các room chat nội bộ team rtSolutions:

Các room chat dành cho Supporter:

Các room chat liên quan đến dự án

Các room chat hỗ trợ khách hàng:

Room chat cá nhân - cá nhân:

Room chat nhóm - cá nhân:

2.4 Thông tin cơ bản về app rtWork

2.3: Các thuật ngữ thường dùng trong công việc

Ngoài các thuật ngữ cơ bản dành cho Tester, Supporter cần phải nắm các thuật ngữ sau:
  • RTA Glossary: là bộ tài liệu lưu hành nội bộ trong công ty bao gồm các kiến thức về hệ thống, app, dev form,…do chị Thiên viết và tổng hợp.

2.5: Thông tin cơ bản về app rtWork

2.6: Các hướng test form dành cho Supporter

2.7: Cách mô tả bug/issue khi test form

2.8: Nội quy công ty

B. THÔNG TIN CÁC DỰ ÁN

1. Dự án sử dụng app rtWork

1.1 Dự án Stringee

1.1.1 Thông tin chung Xem nội dung chi tiết ở link: https://rthelp.rta.vn/t/rtsuppporter-check-list-for-stringee-project/780?u=rta_loanle

1.1.2 Lưu ý cho Tester Xem nội dung chi tiết ở link: https://rthelp.rta.vn/t/rtsuppporter-check-list-for-stringee-project/780/2?u=rta_loanle

1.1.3 Lưu ý cho Supporter Xem nội dung chi tiết ở link: https://rthelp.rta.vn/t/rtsuppporter-check-list-for-stringee-project/780/3?u=rta_loanle

1.2 Dự án Agri

1.2.1 Thông tin chung Xem nội dung chi tiết ở link: https://rthelp.rta.vn/t/rtsuppporter-check-list-for-agri-project/784?u=rta_loanle

1.2.2 Lưu ý cho Tester Xem nội dung chi tiết ở link: https://rthelp.rta.vn/t/rtsuppporter-check-list-for-agri-project/784/2?u=rta_loanle

1.2.3 Lưu ý cho Supporter Xem nội dung chi tiết ở link: https://rthelp.rta.vn/t/rtsuppporter-check-list-for-agri-project/784/3?u=rta_loanle

1.3: Dự án Quang Minh

1.3.1 Thông tin chung Xem nội dung chi tiết ở link: https://rthelp.rta.vn/t/rtsuppporter-check-list-for-quang-minh-project/686/3?u=nhutrinh

1.3.2 Lưu ý cho Tester Xem nội dung chi tiết ở link: https://rthelp.rta.vn/t/rtsuppporter-check-list-for-quang-minh-project/686/2?u=rta_loanle

1.3.3 Lưu ý cho Supporter Xem nội dung chi tiết ở link: https://rthelp.rta.vn/t/rtsuppporter-check-list-for-quang-minh-project/686/3?u=rta_loanle

1.4: Dự án dành cho nội bộ RTA

1.3.1 Thông tin chung Xem nội dung chi tiết ở link:

Bộ Form THIẾT LẬP TỔ CHỨC
Bộ Form ASSET

1.3.2 Lưu ý cho Tester Xem nội dung chi tiết ở link:

1.3.3 Lưu ý cho Supporter Xem nội dung chi tiết ở link:

1.5 Dự án dân chấm điểm MSCORE

1.5.1 Thông tin chung Xem nội dung chi tiết ở link: https://rthelp.rta.vn/t/rtsuppporter-check-list-for-mscore-project/783?u=rta_loanle

1.5.2 Lưu ý cho Tester Xem nội dung chi tiết ở link: https://rthelp.rta.vn/t/rtsuppporter-check-list-for-mscore-project/783/2?u=rta_loanle

1.5.3 Lưu ý cho Supporter Xem nội dung chi tiết ở link: https://rthelp.rta.vn/t/rtsuppporter-check-list-for-mscore-project/783/3?u=rta_loanle

1.6 Dự án DMS

1.6.1 Thông tin chung Xem nội dung chi tiết ở link: https://rthelp.rta.vn/t/rtsuppporter-check-list-for-dms-project/787?u=rta_loanle

1.6.2 Lưu ý cho Tester Xem nội dung chi tiết ở link: https://rthelp.rta.vn/t/rtsuppporter-check-list-for-dms-project/787/2?u=rta_loanle

1.6.3 Lưu ý cho Supporter Xem nội dung chi tiết ở link: https://rthelp.rta.vn/t/rtsuppporter-check-list-for-dms-project/787/3?u=rta_loanle