[rtSupporter]::Cách tải file ghi âm cho dự án Mscore khi được yêu cầu

A. THÔNG TIN CHUNG

File ghi âm cho dự án Mscore lúc RTA còn sử dụng dịch vụ của CÔNG TY CỔ PHẦN CLOUDFONE thì các file ghi âm của từng ngày phải được Download về máy tính và update lên trang Nas để lưu trữ. Khi dự án Mscore cần tìm file ghi âm để nghe lại thì phải lên NAS để tải về.
(update hình minh hoạt)

Bắt đầu từ tháng 10/2018, RTA chuyển sang sử dụng dịch vụ của CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE thì các file ghi âm đã được lưu trữ trong form, trong báo cáo trên site C026 và không cần phải tải về để lưu trữ trên Nas nữa.

Thỉnh thoảng, thành viên của dự án Mcore (rta_nguyetnguyen, rta_traphan, rta_linhnguyen) sẽ yêu cầu bạn tải file ghi âm của dự án Mscore với các yêu cầu cụ thể về Số điện thoại cần tìm - ngày/tháng/năm - giờ-phút-giây (Từ tháng 9/2018 trở về trước, riêng dữ liệu trong tháng 6/2018 không có file ghi âm - từ tháng 10/2018 trở về sau trong Instance nộp lên hoăc trong báo cáo đã có file ghi âm) Khi đó nhiệm vụ của bạn là tải file theo yêu cầu và chuyển giao cho thành viên dự án Mscore.

 • Hiện trạng các file ghi âm lưu trữ trên Nas như sau:
  File ghi âm bị mất cuộc gọi của các ngày trong tháng 6/2018.
  Trên NAS có 2 ổ đĩa có tên là Audio-Mscore: (

  + Ổ đĩa 1: chứa dữ liệu từ tháng 4/2018 trở về trước và một số ngày của tháng 7/2018
  + Ổ đĩa 2: chứa dữ liệu cuộc gọi của tháng 5-6-7-8-9/2018

 • Trên rtBox, có các thư mục sau để lưu trữ file excel lịch sử cuộc gọi của từng ngày từ tháng 10/2018 trở về trước:
  https://rtbox.rta.vn/index.php/apps/files/?dir=/AudioMSCORE&fileid=571315

B. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Bước 1. Xác nhận các yêu cầu từ thành viên dự án Mscore

- Bạn cần yêu cầu cung cấp cụ thể về số điện thoại - ngày/tháng/năm - giờ/phút/giây, liệt kê vào link google sheet, template như sau:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/194tk6EG6OnpCtvDaUTzQapIYsZrwzdulLmQeI2xp0qY/edit#gid=0

Bước 2. Quy trình tải và chuyển giao cho thành viên dự án Mscore

 • Để truy cập đươc vào ổ đĩa NAS máy tính của bạn cần phải có cùng WIFI với ổ đĩa NAS là: RTA WORK 5GHz

 • Liên hệ với rta_phuongnguyen (Nguyễn Minh Phương) để được hỗ trợ truy cập ổ NAS 1 hay 2

 • Đăng nhập

 • Tìm ngày có cuộc gọi bạn cần tải file ipcall

 • Giải nén file .zip vừa tải về

 • Bấm Ctrl + F để tìm

 • Sau khi đã tìm đủ file cuộc gọi, bạn up lên Google Drive.