Rta - project information

1. NAME OF PROJECT : CARE_ECHO

 • PROJECT CODE: C013
 • PROJECT WEBSITE: https://careint.rtcpms.org/cpms
 • PROJECT LEAD: Lê Đặng Trung
 • PLATFORM (Android/IOS): Android
 • APP VERSION: CPMS 2.0.69
 • BRAND/MODEL: SamSung
 • RTA CONTACT POINT: Trang Mai
 • CLIENT CONTACT:
 • TIMELINE:
 • TARGET/PURPOSE: Develop Form data Collection and Create R6 Report
 • STATUS: In Progress
 • NOTE:

2. NAME OF PROJECT : MAY SCHOOL

 • PROJECT CODE: C032
 • PROJECT WEBSITE: https://mayschool.rtwork.vn
 • PROJECT LEAD: Hà Nguyễn
 • PLATFORM (Android/IOS): Android
 • APP VERSION: 108
 • BRAND/MODEL: Samsung/Nexus
 • RTA CONTACT POINT: Hà Nguyễn
 • CLIENT CONTACT:
 • TIMELINE:
 • TARGET/PURPOSE: Management system of English Center
 • STATUS: In progress
 • NOTE:

3. NAME OF PROJECT : SUMMER SCHOOL

 • PROJECT CODE: C033
 • PROJECT WEBSITE: https://summerschool.rtwork.vn
 • PROJECT LEAD: Hà Nguyễn
 • PLATFORM (Android/IOS): Android
 • APP VERSION: 108
 • BRAND/MODEL: Samsung/Nexus
 • RTA CONTACT POINT: Hà Nguyễn
 • CLIENT CONTACT:
 • TIMELINE:
 • TARGET/PURPOSE: Management system of English Center
 • STATUS: In progress
 • NOTE:

4. NAME OF PROJECT : YTRAIN

 • PROJECT CODE: S035
 • PROJECT WEBSITE: https://ytrain.rtsmartsurvey.com/
 • PROJECT LEAD: Trung Dang
 • PLATFORM (Android/IOS): Android
 • APP VERSION: rtSurvey V.2.5.69
 • BRAND/MODEL:
 • RTA CONTACT POINT: Trung Dang
 • CLIENT CONTACT:
 • Name: Siffrein Kouetolo
 • Position: Data Manager
 • Telephone: 06.501.28.10
 • Email: skouetolo@yahoo.fr
 • TIMELINE:
 • TARGET/PURPOSE: Develop Survey Data Collection and Management Tool
 • STATUS: In progress
 • NOTE:

5. NAME OF PROJECT : UNDP VA

 • PROJECT CODE: S001
 • PROJECT WEBSITE: https://demo.rtsmartsurvey.com
 • PROJECT LEAD: Trung Dang
 • PLATFORM (Android/IOS): Android
 • APP VERSION: rtSurvey V2.5.69
 • BRAND/MODEL (Tablet Samsung): Nexus
 • RTA CONTACT POINT: Lan Anh Ngo/Trung Dang
 • CLIENT CONTACT:
 • TIMELINE:
 • TARGET/PURPOSE: Develop Survey Data Collection and Management Tool
 • STATUS: In progress
 • NOTE:

6. NAME OF PROJECT : DGW LAPTOP (LENOVO)

 • PROJECT CODE: C011
 • PROJECT WEBSITE: dgw.rtcpms.com
 • PROJECT LEAD: Đào Hoàng Bình Thiên
 • PLATFORM (Android/IOS): Android, IOS
 • APP VERSION: 108
 • BRAND/MODEL: All devices
 • RTA CONTACT POINT: Đào Hoàng Bình Thiên, Lê Đặng Trung
 • CLIENT CONTACT:
 • Name:
 • Position:
 • Telephone:
 • Email:
 • TIMELINE:
 • TARGET/PURPOSE:
 • STATUS: In progress
 • NOTE:

7. NAME OF PROJECT : DGW TRÌNH DƯỢC VIÊN

 • PROJECT CODE: C011
 • PROJECT WEBSITE: dgw.rtcpms.com
 • PROJECT LEAD: Đào Hoàng Bình Thiên
 • PLATFORM (Android/IOS):
 • APP VERSION: 108
 • BRAND/MODEL (Tablet Samsung):
 • RTA CONTACT POINT: Đào Hoàng Bình Thiên, Lê Đặng Trung
 • CLIENT CONTACT:
 • Name:
 • Position:
 • Telephone:
 • Email:
 • TIMELINE: 05/2017 - 2017
 • TARGET/PURPOSE:
 • STATUS: In progress
 • NOTE:

8. NAME OF PROJECT : GIẢM NGHÈO TÂY NGUYÊN (MIS)

 • PROJECT CODE: C024
 • PROJECT WEBSITE: https://local.gntn.vn
 • PROJECT LEAD: Đào Hoàng Bình Thiên
 • PLATFORM (Android/IOS): Android
 • APP VERSION: 2.5.84
 • BRAND/MODEL (Tablet Samsung): Tablet Samsung
 • RTA CONTACT POINT: Dương Thị Ngọc Huyền
 • CLIENT CONTACT:
 • Name: Đỗ Trần Trung

 • Position: Cán bộ Quản lý Dự án (Manager)

 • Telephone:

 • Email: trungdot@gmail.com

 • Name: Trần Thu Hằng

 • Position: Cán bộ Quản lý Dự án

 • Telephone: (04) 62721199 Ext: 11 – 0983 176711

 • Email: thuhang.gntn@gmail.com

 • Name: Trần Sinh Tường

 • Position: Cán bộ tư vấn thông tin & GSĐG

 • Telephone: (04) 62721199 – 097 257 0484.

 • Email: tstuong@gmail.com

 • TIMELINE:
 • MIS 1.0 từ tháng 12/2014 đến 12/2016
 • MIS 2.0 (thử nghiệm) 12/2016 đến 3/2017
 • MIS 2.0 (chính thức) 5/2017 đến 12/2020
 • TARGET/PURPOSE:
 • STATUS: In progress
 • NOTE:

9. NAME OF PROJECT : BETTER WORK

 • PROJECT CODE: None
 • PROJECT WEBSITE: None
 • PROJECT LEAD: Lê Đặng Trung
 • PLATFORM (Android/IOS): None
 • APP VERSION: None
 • BRAND/MODEL (Tablet Samsung): None
 • RTA CONTACT POINT: South: Dương Thị Ngọc Huyền; North: Nguyễn Thị Hồng Linh
 • CLIENT CONTACT:
 • Name:
 • Position:
 • Telephone:
 • Email:
 • TIMELINE:
 • TARGET/PURPOSE:
 • STATUS: In progress
 • NOTE:

10. NAME OF PROJECT : NƯỚC SẠCH AN THỊNH

 • PROJECT CODE: S012
 • PROJECT WEBSITE: https://wb.rta.vn
 • PROJECT LEAD: Linh Nguyen
 • PLATFORM (Android/IOS): Android 5
 • APP VERSION: rtSurvey v.68
 • BRAND/MODEL (Tablet Samsung): Nexus/Samsung
 • RTA CONTACT POINT: Linh Nguyen
 • CLIENT CONTACT:
  (1) Contact đơn vị phối hợp: nhà máy nước Phú Quang
 • Name: Đinh Thị Hồng
 • Position: Giám đốc
 • Telephone: 0917135969
 • Email:
  (2) Contact nhà tài trợ
 • Name: Do Quy Toan, Irene Zeng Ran Corinne Hu
 • Position: World bank staff
 • Telephone:
 • Email: ihu@worldbank.org; qdo@worldbank.org
 • TIMELINE: 12/2015 - 6/2017
 • TARGET/PURPOSE: Khảo sát theo hàng quý tình hình sử dụng nước sạch của 1488 hộ gia đình ở 3 thôn An Mỹ, My Xuyên, Nghĩa Hương, thuộc xã Mỹ Hương, huyện Lương Tài, Bắc Ninh.
 • STATUS: Ìn progress
 • NOTE: Sử dụng 2 hình thức thu thập dữ liệu: phỏng vấn qua IP call và khảo sát tại thực địa. Thời gian khảo sát sau khi cán bộ đi ghi số nước ở các hộ và trước khi người dân đóng tiền nước (thường từ ngày 23 tháng này đến mùng 4 tháng sau. VD: khảo sát quý 1/2017 vào ngày 24/3 - 4/4/2017)

11. NAME OF PROJECT : MSCORE

 • PROJECT CODE: C029
 • PROJECT WEBSITE: mscore.rta.vn
 • PROJECT LEAD: Nguyễn Thị Hồng Linh
 • PLATFORM (Android/IOS): Android 5
 • APP VERSION: rtCPMS v.104 (update version continued…)
 • BRAND/MODEL: Samsung/Nexus
 • RTA CONTACT POINT: Nguyễn Thị Hồng Linh
 • CLIENT CONTACT:
 • Name:
 • Position:
 • Telephone:
 • Email:
 • TIMELINE: 9/2014 - now
 • TARGET/PURPOSE: Khảo sát mức độ hài lòng của người dân đến làm các thủ tục hành chính tại VP1C ở Quảng Trị Và Quảng Bình
 • STATUS: In progress
 • NOTE: Quảng Trị khảo sát 9 huyện ( Cam Lộ, Đăkrong, Gio Linh, Hải Lăng, Hướng Hóa, Triệu Phong, Vĩnh Linh, TX. Quảng Trị, TP. Đông Hà); Quảng Bình khảo sát 7 huyện (Minh Hóa, Tuyên Hóa, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy, TP. Đồng Hới, TX. Ba Đồn)
  • Link liên quan:

12. NAME OF PROJECT : PHÚ QUANG

 • PROJECT CODE: C025
 • PROJECT WEBSITE: https://phuquang.rtcpms.com
 • PROJECT LEAD: Lê Đặng Trung/ Đào Hoàng Bình Thiên/ Chu Văn An
 • PLATFORM (Android/IOS): Android
 • APP VERSION: 2.1.100
 • BRAND/MODEL: Phone
 • RTA CONTACT POINT: Lê Đặng Trung/ Đào Hoàng Bình Thiên/ Chu Văn An/ Dương Thị Ngọc Huyền
 • CLIENT CONTACT:
 • Name: Nguyễn Thị Vân Anh
 • Position: Quản lý
 • Telephone: 086 851 6396
 • Email: anh.ntv@atwm.com
 • TIMELINE:
 • TARGET/PURPOSE:
 • STATUS: In Progress
 • NOTE:

13. NAME OF PROJECT : EUTECH

 • PROJECT CODE: C033
 • PROJECT WEBSITE: eutech.rtwork.vn
 • PROJECT LEAD: Lê Đặng Trung
 • PLATFORM (Android/IOS):
 • APP VERSION:
 • BRAND/MODEL:
 • RTA CONTACT POINT: Lê Đặng Trung
 • CLIENT CONTACT:
 • Name:
 • Position:
 • Telephone:
 • Email:
 • TIMELINE:
 • TARGET/PURPOSE:
 • STATUS: In progress
 • NOTE:

14. NAME OF PROJECT : RTA

 • PROJECT CODE: C026
 • PROJECT WEBSITE: rta,rtcpms.com
 • PROJECT LEAD: Lê Đặng Trung
 • PLATFORM (Android/IOS): Android, IOS
 • APP VERSION: update version continued.
 • BRAND/MODEL: Samsung, Iphone, HTC, Sony…
 • RTA CONTACT POINT: Lê Đặng Trung, Đào Hoàng Bình Thiên
 • CLIENT CONTACT:
 • Name:
 • Position:
 • Telephone:
 • Email:
 • TIMELINE: now
 • TARGET/PURPOSE:
 • STATUS: In progress
 • NOTE:

15. NAME OF PROJECT : PAPI

 • PROJECT CODE: S017
 • PROJECT WEBSITE: papi.rta.vn
 • PROJECT LEAD: Đào Hoàng Bình Thiên
 • PLATFORM (Android/IOS): Android
 • APP VERSION:
 • BRAND/MODEL: Tablet Samsung
 • RTA CONTACT POINT: Đào Hoàng Bình Thiên
 • CLIENT CONTACT:
 • Name:
 • Position:
 • Telephone:
 • Email:
 • TIMELINE:
 • TARGET/PURPOSE: PAPI là khảo sát xã hội học lớn nhất tại Việt Nam, tập trung tìm hiểu hiệu quả công tác điều hành, thực thi chính sách, cung ứng dịch vụ công dựa trên đánh giá và trải nghiệm của người dân, với dữ liệu được thu thập thường niên
 • STATUS: In progess
 • NOTE:

16. NAME OF PROJECT : MSCORE HEALTH

 • PROJECT CODE: C029
 • PROJECT WEBSITE: mscore.rta.vn
 • PROJECT LEAD: Le Dang Trung
 • PLATFORM (Android/IOS): Android 4
 • APP VERSION: rtCPMS v.98
 • BRAND/MODEL: Samsung
 • RTA CONTACT POINT: Nguyễn Thị Hồng Linh
 • CLIENT CONTACT:
  (1) Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị
 • TIMELINE: 2017
 • TARGET/PURPOSE: Đánh giá chất lượng dịch vụ công tại các cơ sở y tế ở Quảng Trị. Tháng 3/2017, dự án triển khai thí điểm tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị
 • STATUS: In progress
 • NOTE:

NAME OF PROJECT : RTA-BFA-CEP (CEP clients mobile money)

 • PROJECT CODE: S001
 • PROJECT WEBSITE: https://demo.rtsmartsurvey.com
 • PROJECT LEAD: Phạm Hồng Nga
 • PLATFORM (Android/IOS): Android 5
 • APP VERSION: rtSurvey_2.4.66
 • BRAND/MODEL (Tablet Samsung): Nexus
 • RTA CONTACT POINT: Lê Đặng Trung, Phạm Hồng Nga
 • CLIENT CONTACT:
  • BFA
 • TIMELINE: 03/2017
 • TARGET/PURPOSE: Develop Survey Data Collection and Management Tool
 • STATUS: Closed
 • NOTE: None

NAME OF PROJECT : DFID MALAWI

 • PROJECT CODE: S030
 • PROJECT WEBSITE: http://dfidmalawi.rtsmartsurvey.com/
 • PROJECT LEAD: Đào Hoàng Bình Thiên
 • PLATFORM (Android/IOS): Android
 • APP VERSION: rtSurvey v54
 • BRAND/MODEL:
 • RTA CONTACT POINT: Đào Hoàng Bình Thiên, Ung Thái Lê Anh
 • CLIENT CONTACT:
 • Name:
 • Position:
 • Telephone:
 • Email:
 • TIMELINE:
 • TARGET/PURPOSE: Develop Survey Data Collection
 • STATUS: Closed
 • NOTE:

NAME OF PROJECT : GSO

 • PROJECT CODE: C019
 • PROJECT WEBSITE: gso.rtsmartsurvey.com
 • PROJECT LEAD:
 • PLATFORM (Android/IOS):Android/IOS
 • APP VERSION: 53
 • BRAND/MODEL: Samsung
 • RTA CONTACT POINT: Hà Nguyễn
 • CLIENT CONTACT:
 • Name: Lê Thị Minh Thủy
 • Position:
 • Telephone:
 • Email:
 • TIMELINE: 9/2016
 • TARGET/PURPOSE: Application of CAPI in Economic Census 2017
 • STATUS: Closed
 • NOTE:

NAME OF PROJECT : ADB YEILMOS

 • PROJECT CODE: S031
 • PROJECT WEBSITE: yeilmos.rtsmartsurvey.com
 • PROJECT LEAD: Đào Hoàng Bình Thiên
 • PLATFORM (Android/IOS): Android
 • APP VERSION: rtsurvey53
 • BRAND/MODEL:
 • RTA CONTACT POINT: Đào Hoàng Bình Thiên, Lê Đặng Trung
 • CLIENT CONTACT:
 • Name:
 • Position:
 • Telephone:
 • Email:
 • TIMELINE: 04/2017
 • TARGET/PURPOSE: Develop Survey Data Collection
 • STATUS: Closed
 • NOTE:

NAME OF PROJECT : ABD IRFIRST

 • PROJECT CODE: S001
 • PROJECT WEBSITE: https://demo.rtsmartsurvey.com
 • PROJECT LEAD: Lê Đặng Trung
 • PLATFORM (Android/IOS): Android
 • APP VERSION: rtSurvey v
 • BRAND/MODEL: Tablet Samsung
 • RTA CONTACT POINT: Đào Hoàng Bình Thiên
 • CLIENT CONTACT:
 • Name:
 • Position:
 • Telephone:
 • Email:
 • TIMELINE:
 • TARGET/PURPOSE:
 • STATUS: Closed
 • NOTE:

NAME OF PROJECT : ZAMELECT

 • PROJECT CODE: S014
 • PROJECT WEBSITE:
 • PROJECT LEAD: Đào Hoàng Bình Thiên
 • PLATFORM (Android/IOS): Android
 • APP VERSION:
 • BRAND/MODEL:
 • RTA CONTACT POINT: Đào Hoàng Bình Thiên
 • CLIENT CONTACT:
 • Name:
 • Position:
 • Telephone:
 • Email:
 • TIMELINE:
 • TARGET/PURPOSE:
 • STATUS: Closed
 • NOTE:

NAME OF PROJECT : GAMBIA

 • PROJECT CODE: S016
 • PROJECT WEBSITE:
 • PROJECT LEAD:
 • PLATFORM (Android/IOS): Android
 • APP VERSION:
 • BRAND/MODEL:
 • RTA CONTACT POINT:
 • CLIENT CONTACT:
 • Name:
 • Position:
 • Telephone:
 • Email:
 • TIMELINE: 2016
 • TARGET/PURPOSE:
 • STATUS: Closed
 • NOTE:
  NAME OF PROJECT : ADB Đồng Hới
 • PROJECT CODE:
 • PROJECT WEBSITE:
 • PROJECT LEAD: Lê Thu Trang
 • PLATFORM (Android/IOS): Android
 • APP VERSION:
 • BRAND/MODEL: Nexus
 • RTA CONTACT POINT:
 • CLIENT CONTACT:
 • Name:
 • Position:
 • Telephone:
 • Email:
 • TIMELINE: 2015
 • TARGET/PURPOSE:
 • STATUS: Closed
 • NOTE:

NAME OF PROJECT : ECNA - Khảo sát Doanh nghiệp vừa và nhỏ

 • PROJECT CODE: S023
 • PROJECT WEBSITE: rta.vn
 • PROJECT LEAD: Phùng Thị Thanh Thu
 • PLATFORM (Android/IOS): Android
 • APP VERSION:
 • BRAND/MODEL: Nexus
 • RTA CONTACT POINT: Nguyen Thi Hong Linh
 • CLIENT CONTACT: Chú Thắng (CAF)
 • Name:
 • Position:
 • Telephone:
 • Email:
 • TIMELINE: 2015-2016
 • TARGET/PURPOSE: Khảo sát tình hình doanh nghiệp vừa và nhỏ ở VN trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
 • STATUS: Closed
 • NOTE:

NAME OF PROJECT : AID MALAWI

 • PROJECT CODE: S019
 • PROJECT WEBSITE: http://aidmalawi.rtsmartsurvey.com/
 • PROJECT LEAD: Đào Hoàng Bình Thiên
 • PLATFORM (Android/IOS): Android
 • APP VERSION: rtSurvey v54
 • BRAND/MODEL:
 • RTA CONTACT POINT: Đào Hoàng Bình Thiên, Ung Thái Lê Anh
 • CLIENT CONTACT:
 • Name:
 • Position:
 • Telephone:
 • Email:
 • TIMELINE: 02/2017
 • TARGET/PURPOSE: Develop Survey Data Collection
 • STATUS: Closed
 • NOTE: