[RTA] Hướng dẫn chuyển đổi ngôn ngữ trên trang Chat

Nội dung hướng dẫn gồm 2 phần:
1. Xóa bỏ ngôn ngữ không mong muốn trên trình duyệt Chrome
Bước 1: Vào phần Cài đặt trên trình duyệt.
Changlanguage1

Bước 2: Xóa ngôn ngữ không mong muốn trên trình duyệt
Changlanguage2

2. Chuyển đổi ngôn ngữ mong muốn trên trang Chat

Sau khi đã xóa ngôn ngữ trên trình duyệt, người dùng quay trở về trang Chat, và làm theo các bước sau:
_ Chọn phần cài đặt trên trang Chat và chuyển sang ngôn ngữ người dùng mong muốn.

Chúc bạn chuyển đổi thành công và có những trải nghiệm tuyệt vời cùng với RTA!