Problem #1: Quản lý Trang trại trồng chuối diện tích 250 ha

Bối cảnh:

Trang trại trồng chuối xuất khẩu, diện tích 250 ha. Khi sản xuất ở quy mô nhỏ (1-5ha), quy trình sản xuất và quản lý sản xuất thường được tiến hành như sau:

  • Chu trình sinh trưởng: Chuối có thể được trồng quanh năm, chu kỳ sinh trưởng trong khoảng 8 tháng tính từ lúc trồng cây con cho đến khi thu hoạch

  • Quy trình chăm sóc: Trong quá trình sinh trưởng 8 tháng có khoảng 20 hoạt động, gồm: […]

  • Quản lý canh tác: Mô hình quản lý trang trại trồng chuối hiện tại thường tổ chức theo cách khoán cho mỗi công nhân 1 ha, công nhận chịu trách nhiệm làm theo quy trình định sẵn. Để đảm bảo công nhân thực hiện đúng quy trình canh tác, trang trại thường phải tổ chức 1 bộ phận giám sát, theo đó mỗi tổ khoảng 15 công nhân (tương đương 15 ha) sẽ có 1 giám viên hàng ngày di chuyển liên tục trên địa bàn mình quản lý để giám sát. Mỗi bộ phân có các mẫu báo cáo, và được yêu cầu cập nhật thông tin vào cuối mỗi ngày làm việc.

[to be continued]