Nội dung bảng hỏi

DỰ ÁN “KHẢO SÁT HỘ GIA ĐÌNH SỬ DỤNG NƯỚC SẠCH”

Câu Z1_1: Xã
ĐTV chọn xã Mỹ Hương (Đã chọn)

Câu Z1_2: Thôn
ĐTV chọn thôn của người trả lời phỏng vấn tương ứng

Câu Z1_3: Tên hộ gia đình
ĐTV chọn tên hộ gia đình tương ứng

Tên hộ gia đình trên có đúng không?
a. Có
b. Không
Nếu không đúng, ĐTV nhập lại tên đúng của hộ gia đình

Câu Z2: Tên người được phỏng vấn
ĐTV chọn tên người trả lời theo danh sách hiện ra khi bắt đầu nhập tên.

Câu Q0a: Tháng vừa rồi, gia đình anh/chị dùng hết bao nhiêu khối nước?

Câu Q0b - Anh/chị nghĩ giá một khối nước trong tháng vừa rồi là bao nhiêu?
(Tính theo nghìn VNĐ)

Bắt đầu nhóm câu hỏi dành cho thành viên hiện đang sinh sống tại hộ gia đình […]

Kiểm tra thông tin của từng thành viên trong hộ gia đình:

  • Tên chính xác?
  • Giới tính chính xác?
  • Quan hệ với chủ hộ chính xác?

Câu Q1a: Trong 3 tháng vừa qua, [tên thành viên trong hộ gia đình] có thường xuyên ăn uống và sinh hoạt ở nhà không?
a. Có -> Hỏi tiếp cho các thành viên khác rồi chuyển sang câu Q1d
b. Không -> Chuyển sang câu Q1b

Câu Q1b: Tại sao không?
a. Đến cư trú tại xã khác, tỉnh khác (học tập, làm việc,…)
b. Chuyển đến nơi khác trong thôn, xóm
c. Tách hộ (vẫn ở chung nhưng dùng bếp và công tơ điện riêng)
d. Thành viên đã qua đời
e. Khác (xin nêu rõ…………………….)

Câu Q1c: [Tên thành viên trong hộ gia đình] đã không ăn uống và sinh hoạt ở nhà từ ngày nào?

Câu Q1d: Trong 3 tháng qua, gia đình anh/chị có thêm thành viên mới nào không?
a. Có -> Chuyển sang câu Q1d1
b. Không -> Chuyển sang câu Q2a

Câu Q1d1: Gia đình anh/chị có thêm bao nhiêu thành viên mới?

Câu Q1e: Anh/chị cho biết họ tên của thành viên mới?

Câu Q1e_1: Giới tính thành viên mới?

Câu Q1e_2: Quan hệ với chủ hộ?

Câu Q1f: Tại sao [tên thành viên mới] lại chuyển đến ở gia đình anh/chị?
a. Từ nơi khác (xã khác, huyện khác, tỉnh khác…) đến cư trú tại gia đình (học tập, làm
việc,…)
b. Từ nơi khác trong thôn, xóm chuyển đến cư trú tại gia đình
c. Nhập hộ (dùng chung bếp và công tơ điện)
d. Thành viên mới sinh
e. Khác (xin nêu rõ…………………….)

Câu Q1g: [Tên thành viên mới] bắt đầu sống tại gia đình anh/chị từ ngày nào?

Bắt đầu nhóm câu hỏi dành cho thành viên thường xuyên sinh sống tại hộ gia đình, bao
gồm cả thành viên mới:

Câu Q2a: Trong 3 tháng qua, [tên thành viên trong hộ gia đình] có đi vắng qua đêm bao giờ không?
a. Có -> Chuyển sang câu Q2b
b. Không -> Hỏi lại câu Q2a thành viên tiếp theo

Câu Q2b: [Tên thành viên trong hộ gia đình] đã vắng nhà bao nhiêu ngày?

Câu Q3a: Trong 3 tháng qua, có ai tới ở qua đêm tại nhà anh/chị không?
a. Có -> Chuyển sang câu Q3b
b. Không -> Chuyển bị kết thúc phỏng vấn

Câu Q3b: Trong 3 tháng qua, có bao nhiêu người đã đến ở qua đêm tại nhà anh/chị?

Câu Q3c: Họ đã ở trong bao nhiêu ngày?

Cảm ơn và kết thúc phỏng vấn!


Lưu ý:

Bạn nên đọc kỹ và hiểu rõ nội dung bảng hỏi, tập phỏng vấn nhiều lần trước khi sử dụng ứng dụng rtCPMS để gửi phiếu Hoàn thành lên hệ thống vì mỗi tài khoản chỉ được phép gửi duy nhất một phiếu hoàn thành.

Mọi thắc mắc về nội dung bài viết, vui lòng để lại bình luận xuống phía dưới, RTA sẽ phản hồi bạn trong thời gian sớm nhất!

Chúc bạn sớm trở thành thành viên trong mạng lưới điều tra viên của RTA!