Một số lưu ý đối với thành viên của RTA

I. Hệ thống tài khoản mới sẽ được cấp khi bắt đầu gia nhập RTA.

Nhấp vào để xem thông tin chi tiết
 • Tài khoản Email.
  Ví dụ: loanle@rta.vn, huyenduong@rta.vn

 • Tài khoản rtBox. (Công cụ lưu trữ và chia sẻ tài liệu trực tuyến – tương tự Dropbox),
  +Cách thức đăng nhập rtBox: Truy cập vào đường dẫn:
  https://rtbox.rta.vn/
  +Đăng nhập:
  Tài khoản: rta_xxxxx
  Mật khẩu: sẽ được cung cấp bởi system admin

 • Tài khoản rtProject. Công cụ để mô tả danh sách công việc cần làm; có thể tự lên đầu việc cho bản thân hoặc do người khác giao cho).
  +Cách thức đăng nhập rtProject: Truy cập vào đường dẫn:
  https://rtproject.rta.vn/
  +Đăng nhập:
  Tài khoản: xxxxx@rta.vn
  Mật khẩu: sẽ được cung cấp bởi system admin

1


 • Tài khoản trên: https://rta.rtworkspace.com để tham gia phòng chat và sử dụng cho các công việc nội bộ.

 • Các tài khoản trên các trang (site) khác để upload form, test form. …để phục vụ cho các dự án cụ thể được tạo bởi QC và được xác nhận bởi Team Leader.

 • Lưu ý đối với rtSupporter: đối với task là test form thì cần lưu ý các thông tin sau:

  • Device
  • Form
  • App version
  • Site
  • Account
  • Người phụ trách bộ form để liên hệ khi cần biết thêm thông tin

II. Tham gia vào các nhóm chat.

A. Các phòng chat chung:

Nhấp vào để xem thông tin chi tiết
 • Tên nhóm: RTA: chủ yếu để cập nhật, giao lưu, chia sẻ các hoạt động, thông tin giữa 2 VP HN – SG. Nhóm chat này bao gồm tất cả các thành viên của RTA.

 • Tên nhóm: Daily work: trao đổi, chia sẻ thông tin nội bộ của team: rtLabs, rtSolutions.

 • Tên nhóm: Everyone is QC: liên quan đến việc phát hiện và giải quyết lỗi liên quan đến app, server, form… Nhóm chat này bao gồm tất cả các thành viên của RTA, ngoại trừ bộ phận kế toán.

  ** Lưu ý: Khi có câu hỏi hoặc thắc mắc liên quan đến lỗi (bug) của app, server, form, phải mô tả lỗi theo mẫu ở mục III.

B. Các phòng chat riêng:

Nhấp vào để xem thông tin chi tiết
 • Cá nhân – cá nhân
 • Cá nhân – phòng chat thuộc dự án:
  • Phòng chat thuộc dự án có khách hàng
  • Phòng chat nội bộ liên quan đến dự án

III. Cách đăng nhập vào rtProject để tạo task và post bug.

A. Cách tạo task và post bug

Nhấp vào để xem thông tin chi tiết

**Lưu ý: Tạo task và post bug đều truy cập trang https://rtproject.rta.vn và cách tạo giống nhau, chỉ khác ở việc điền nội dung.

hinh2157

tạo task hoàn chỉnh 1

task 334

 • Bảng chú thích các mục cần điền trong rtProject khi tạo task và post bug.

bug mô tả

B. Mẫu mô tả bug (được sử dụng trong mục description khi post bug trên rtProject hoặc room chat)

Nhấp vào để xem thông tin chi tiết
 • Issue type: App /Form/……

 • App name: rtWork /rtSurvey/rtHome

 • App version:

 • OS: Android/iOS

 • Device: Samsung/Nexus/Oppo/iPhone….

 • Site: VD: local.gntn.vn , wb.rta.vn,

 • User: VD: mis_091

 • Form family:

 • Issue: VD: Error sent to server

 • Step : VD:Fill form => choose picture => Actual result: Error sent to server

 • Video/Screenshort:

  Một số bug thường gặp khi test form

mô tả bug 459

Ngoài ra còn có một số bug khác trong quá trình test các loại form khác nhau.


IV. Các yêu cầu với rtMember.

Nhấp vào để xem thông tin chi tiết

Lưu ý: Điền các form trong module Quản trị giao việc và module HR For Everyone phải bằng tiếng anh. Cách thức sử dụng từng form cụ thể xem mục B.Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng từng loại form trong module HR For Everyone và Quản trị giao việc.

A. Mục đích của module HR For Everyone và module Quản trị giao việc:

1

Module HR For Everyone: bao gồm các nghiệp vụ liên quan đến quản lí nhân sự như: chấm công (check in, check out, check in ngoại lệ, check out ngoại lệ), xin nghỉ phép, xem kết quả duyệt nghỉ phép, kế hoạch làm việc theo tuần của thực tập sinh (Intern) và cộng tác viên (Part-time).

2

 • Check in - check out:
  - Daily: Self check in, self check out

  • Self check in.
  • Self check out.

  - Exceptional: Self check in ad hocs, self check out ad hocs:

  • Self check in ad hocs.
  • Self check out ad hocs.
 • Leave management:
  - Apply leave.
  - Approve leave.

 • Schedules: dùng để đăng kí lịch làm việc trong tuần đối với Intership (thực tập sinh) và Nhân viên làm việc bán thời gian.
  - Intern schedule.
  - Part-time schedule.


Module Quản trị giao việc: bao gồm các nghiệp vụ liên quan đến công việc như: bàn giao, nhận, báo cáo, đăng kí làm thêm task.

3

 • Daily
  - Daily Briefing.
  - Daily Planning.
  - Daily Report.
 • Extra Time
  - Extra Time Report.
  - Approve Extra Time.
 • Over Time
  - Over Time Assignment.
  - Approve Over Time.
 • Weekly
  - Weekly Planning.

**B. Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng từng loại form trong module HR For Everyone và Quản trị giao việc: **

Module HR For Everyone:
Check in - check out:
- Daily: Self check in, self check out
+ Self check in: khi đến văn phòng: áp dụng với toàn bộ rtMembers (Lưu ý: Giờ làm việc bắt đầu từ 8:00 và 8:16 bị tính là đi muộn).
+ Self check out: khi rời khỏi văn phòng áp dụng đối với toàn bộ rtMembers. (Lưu ý: trong trường hợp mạng internet yếu hoặc không ổn định thì vẫn có thể check-out và ra về, sau khi có kết nối internet thì tiến hành submit lên hệ thống).

4

- Exceptional: Self check in ad hocs, self check out ad hocs.
Khi điền form này phải đồng thời báo qua SMS, gọi điện thoại cho Team Leader và cho bộ phận nhân sự.
+ Self check in ad hocs: check in ngoại lệ khi có công việc đột xuất đi muộn cần điền vào form này.
+ Self check out ad hocs: check out ngoại lệ khi có công việc đột xuất về sớm cần điền vào form này.

5

 • Leave management:
  - Apply leave: xin nghỉ phép nếu nghỉ một ngày cần báo trước 3 ngày, nghỉ trên 3 ngày cần báo trước 1 tuần.
  - Approve leave: Leader duyệt Apply leave.

7

 • Schedules
  - Intern schedule: kế hoạch thời gian làm việc trong tuần của thực tập sinh (Intern).
  - Part-time schedule: kế hoạch thời gian làm việc của cộng tác viên (part-time).

image

Bạn lựa chọn các ca làm việc, bao gồm:

 • Off (nghỉ cả ngày)
 • Specific time (thời gian bạn làm việc)
 • Ca sáng tại văn phòng
 • Ca chiều tại văn phòng
 • Full-day (làm cả ngày)

image


Module Quản trị giao việc:

3

 • Daily
  - Daily Briefing: Team Leader bàn giao công việc trong ngày.
  - Daily Planning: Lên kế hoạch các công việc làm trong ngày, phải gửi trước khi bắt đầu Daily Briefing (8h30 sáng).kể cả khi đăng kí làm việc buổi chiều thì cũng phải gửi Daily Planning trước khi cuộc họp buổi sáng diễn ra để Team Leader nắm được công việc của Member.
  - Daily Report: Báo cáo tiến độ công việc đã làm trong ngày, phải gửi trước 20h. (Lưu ý: Tên task của Daily Planning và Daily Report sẽ được link trực tiếp với rtProject, vì vậy khi report chỉ cần gõ ID của task. Nếu đã tạo task trên rtProject nhưng vẫn không hiện ID task khi search trên form Daily và Report thì có thể gõ ID task, sau đó nhấn enter. Ngoài ra, trong trường hợp mạng internet yếu, không ổn định thì có thể gõ -999 tên task và mô tả ngắn về task).

 • Extra Time
  - Extra Time Report:
  - Approve Extra Time:

 • Over Time
  - Over Time Assignment:
  - Approve Over Time.

 • Weekly
  - Weekly Planning.

 • DailyDaily briefing, daily planning, daily report.

  • Daily Briefing.**Team Leader bàn giao công việc trong ngày.
  • Daily Planning.**Lên kế hoạch các công việc làm trong ngày, phải gửi trước khi bắt đầu daily briefing (8h30 sáng); kể cả đăng ký lịch làm việc buổi chiều thì cũng phải gửi Daily planing trước khi cuộc họp buổi sáng diễn ra để team leader nắm được các công việc của member.
 • Daily Report.**báo cáo tiến độ công việc đã làm trong ngày, *phải gửi trước 20:00.
  Các bước thực hiện: Vào Module Task Management - Daily planing / Daily report và điền thông tin ( *Lưu ý: Tên task của Daily Planing và Daily Report sẽ được link trực tiếp với rtProject, vì vậy khi report chỉ cần gõ ID của task. Nếu đã tạo task trên rtProject nhưng vẫn không hiện ID task trên rtWord thì có thể gõ ID task, sau đó nhấn enter. Ví dụ: Ngoài ra, trong trường hợp mạng internet yếu, không ổn định thì có thể gõ: -999 Tên task và mô tả ngắn về task).
 • Extra Time
 • Extra Time Report.**đăng kí làm thứ 7, chủ nhật và không mang tính bắt buộc.
 • Approve Extra Time.**Leader phê duyệt Extra Time Report.
 • Over Time
 • Over Time Assignment.**đăng kí làm ngoài giờ, cần phải hoàn thành cho xong để kịp tiến độ của dự án (mang tính bắt buộc).
 • Approve Over Time.**Leader phê duyệt Extra Time Report.
 • Weekly
  • Weekly Planning.**kế hoạch cho cả tuần kế tiếp.

V. Liên hệ hỗ trợ.

 • Liên quan đến công việc, chuyên môn, thông báo xin đến muộn, có việc đột xuất không đến được theo lịch đăng ký…liên hệ Team LeaderHR qua chat, email, gọi điện thoại trực tiếp hoặc SMS.

 • rtSolution Team: Ms.Đào Hoàng Bình Thiên – thiendao@rta.vn

 • Android Team: Mr.Hoàng Văn Chung – chunghoang@rta.vn

 • iOS Team: Mr. Lê Phi Hùng – hungle@rta.vn

 • Liên quan đến HR, Admin: Ms.Nguyễn Phương Ngân – ngannguyen@rta.vn

 • Liên quan đến hệ thống (server), các tài khoản rtBox, rtProject, help.rta.vn:
  Mr.Nguyễn Minh Phương – phuongnguyen@rta.vn

 • Lưu ý: Ưu tiên việc hỗ trợ, trả lời các câu hỏi thắc mắc của thành viên trong các phòng chat. Những thành viên khác trong nhóm chat mà biết thông tin, câu trả lời sẽ luôn sẵn sàng chia sẻ với bạn!


VI. Một số thuật ngữ được dùng trong công việc.

 • Task: là tên công việc sẽ làm trong ngày, task này có thể do bản thân tự tạo hoặc được Leader giao.
 • Bug/issue: lỗi.
 • Bug issue report: báo cáo bug khi test form để Team Leader có thể nắm được các bug khi rtSupporter test form.
 • Manual: bảng mô tả hướng dẫn sử dụng cho nội bộ hoặc cho khách hàng.
 • Help: là manual làm trực tiếp trên website. https://help.rta.vn
 • Over time (OT) policy: áp dụng cho các task phải hoàn thành để kịp tiến độ dự án.
 • Extra Voluntary (ET) policy: không mang tính bắt buộc.
 • Time remained: thời gian dự kiến thực hiện task.
 • Hours spent: thời gian đã sử dụng.
 • Brief technical solutions: giải pháp kỹ thuật được sử dụng khi thực hiện task.
 • Progress: tiến độ hoàn thành task (bao nhiêu %).
 • Next cloud (rtBox):
 • Syntax: là câu lệnh để lập trình e-form hoặc dùng trong việc post các manual trên help.rta.vn.

VII. Hướng dẫn sử dụng nhanh rtWork.

 • Update app version (xem chi tiết link Hướng dẫn cài đặt và sử dụng rtWork)
 • Cài ngược app version (chuyển từ app version cao xuống app version thấp
  Bước 1: Gỡ cài đặt app version của phiên bản hiện tại.
  Bước 2: Vào quản lý tập tin để xóa folder RTAnalytics.
  Bước 3: Khởi động lại máy.
  Bước 4: Cài đặt phiên bản cần dùng để test form.