Module Chỉ dẫn cập nhật

Mục đích:
Dùng để tạo ra các chỉ dẫn cập nhật thông tin
Thiết lập:
Bước 1: Mở form Tạo chỉ dẫn cập nhật thông tin

image

Bước 2: Thiết lập
image

Chi tiết:

 • Tên gọi yêu cầu cập nhật thông tin: nhập tên cho chỉ dẫn cập nhật.
 • Mã yêu cầu cập nhật thông tin: nhập mã ứng với mỗi chỉ dẫn cập nhật.
 • Nhóm đối tượng áp dụng số 1: phạm vi áp dụng của chỉ dẫn.
 • Nhóm đối tượng áp dụng số 2: phạm vi áp dụng của chỉ dẫn theo đối tượng số 1.
 • Mô tả chi tiết: thêm các mô tả về yêu cầu cập nhật này.
 • Chụp hình: nhấp chọn icon image để chụp hình và icon image để quay video.
 • Thuộc tính số #1: lựa chọn loại thuộc tính cho yêu cầu cập nhật trong list danh sách.
 • Kiểu dữ liệu phải nhập: tùy thuộc vào loại thuộc tính mà chọn kiểu dữ liệu cho phù hợp.
 • Cần điền khi cập nhật thông tin không: lựa chọn theo đúng yêu cầu cập nhật.
 • Nhấn image để thêm thuộc tính cho yêu cầu cập nhật này.
 • Thẻ tags áp dụng: lựa chọn loại thẻ áp dụng cho thuộc tính này.
 • Gửi thống báo đến: lựa chọn người nhận được thông báo tới.
 • Ghi chú (nếu có): thêm ghi chú cho chỉ dẫn cập nhật.
 • Hoàn thành và thoát: gửi phiếu lên hệ thống và thoát.
 • Hoàn thành và điền mới: sau khi gửi phiếu lên hệ thống thì sẽ mở một form mới.