[MKT] Hướng dẫn Zoom Meeting

1. Hướng dẫn set hình đại diện RTA cho tài khoản Zoom

  • Download logo RTA tại đây
  • Video hướng dẫn thay logo tài khoản Zoom: