[MKT] Hướng dẫn Zoom Meeting

1. Hướng dẫn set hình đại diện RTA cho tài khoản Zoom

  • Download logo RTA tại đây
  • Video hướng dẫn thay logo tài khoản Zoom:

2. Giới thiệu các chức năng của Zoom

3. Lấy file record từ Zoom

4. Upload video record Zoom lên module Digital Resources