Manual using website for BFA - CEP

HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP VÀO WEBSITE

Nhấp vào đây để xem chi tiết
HƯỚNG DẪN TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG CHAT ROOM TRÊN WEB

Nhấp vào đây để xem chi tiết
HƯỚNG DẪN XEM VÀ TẢI MÔ HÌNH DỮ LIỆU (DATA MODEL)

Nhấp vào đây để xem chi tiết
21