[Manual]::Các bước thêm dữ liệu mới cho DM của bộ form Tài sản

CÁC DM HIỆN CÓ TRONG BỘ FORM TÀI SẢN:

Danh sách các Đơn vị bán tài sản
Nhấp vào đây để xem DM
Nhấp vào đây để tải DM

 • Lưu trữ thông tin các nhà cung cấp Tài sản
 • Cho phép admin cập nhật thêm các nhà cung cấp tài sản mới

Danh sách Địa chỉ kho
Nhấp vào đây để xem DM
Nhấp vào đây để tải DM

 • Lưu trữ và cập nhật thông tin địa chỉ kho lưu trữ tài sản

Danh sách Nhãn hiệu Tài sản
Nhấp vào đây để xem DM
Nhấp vào đây để tải DM

 • Lưu trữ và cập nhật thông tin thương hiệu/nhãn hiệu/dòng sản phẩm của Tài sản

Danh sách tên và loại Phụ kiện
Nhấp vào đây để xem DM
Nhấp vào đây để tải DM

 • Lưu trữ và cập nhật thông tin về tên và phụ kiện đi kèm của các loại Tài sản khác nhau

Danh sách tên / nhóm / loại tài sản
Nhấp vào đây để xem DM
Nhấp vào đây để tải DM

 • Lưu trữ và cập nhật thông tin về tên / nhóm / loại Tài sản
  Danh sách các đợt (thời gian) kiểm kê tài sản định kỳ
  Nhấp vào đây để xem DM
  Nhấp vào đây để tải DM
 • Lưu trữ và cập nhật thông tin về các đợt (thời gian) kiểm kê tài sản định kỳ

CÁC BƯỚC THÊM DỮ LIỆU MỚI CHO DM
Bước 1: Đăng nhập vào site : rta.rtcpms.com bằng tài khoản cá nhân
image

Bước 2: Assign DM cần thêm dữ liệu về account cá nhân

Bấm vào đây để xem các bước assign DM :

image


image

image

image

Bước 3: Vào tab Data Model, chọn thanh user Data Model
Xem hình:
image

Bước 4: Chọn DM cần thêm dữ liệu, click phải vào nút action sau mỗi DM chọn preview
image

Bước 5: Bấm vào biểu tượng : image để thêm dữ liệu cho DM
image
Hình ảnh về các thông tin cần điền cho DM 2140: Tên tài sản
**GHI CHÚ: CÁC THÔNG TIN CẦN ĐIỀN CHO DM TÊN TÀI SẢN

 • No: Số thứ tự (theo templae)
 • Org_ID: rta
 • Categ01_ID: ID của loại tài sản (template chung: AS+số thứ tự)
 • Categ01_vi_lb: Nhãn Tiếng Việt của loại tài sản cần nhập
 • Categ01_En_lb: NhãnTiếng Anh của loại tài sản cần nhập
 • Categ02_ID: ID của tên Tài sản (template chung: SB+số thứ tự)
 • Categ02_vi_lb: NhãnTiếng Việt của tên tài sản cần nhập
 • Categ02_En_lb: Nhãn Tiếng Anh của tên tài sản cần nhập
 • Asset Mark: Tên viết tắt của Loại Tài sản

LƯU Ý: Để tạo dữ liệu mới theo template có sẵn, có thể bấm vào biểu tượng image để xuất dữ liệu DM đó dưới dạng file Excel để tham khảo.