Lưu ý đối với Điện thoại viên WB WATER SURVEY

Lưu ý: Điền các form trong module HR Management phải bằng tiếng anh.

A. Mục đích của module HR Management

1

Module HR Management: bao gồm các nghiệp vụ liên quan đến quản lí nhân sự như: chấm công (check in, check out, check in ngoại lệ, check out ngoại lệ), xin nghỉ phép, xem kết quả duyệt nghỉ phép, kế hoạch làm việc theo tuần của thực tập sinh (Intern) và cộng tác viên (Part-time).

2

 • Check in - check out:
  - Daily: Self check in, self check out:
  • Self check in: Dùng để sử dụng check in hằng ngày khi tới công ty
  • Self check out: Dùng để check out hằng ngày khi tới công ty
   - Hướng dẫn cách thức điền form: self check in, self check out
   help
   Thực hiện thao tác tương tự đối với form self check out.

 • Ad hocs: Self check in ad hocs, self check out ad hocs:
  • Self check in ad hocs: Trong trường hợp làm tại nhà và có sự cho phép của Giám sát. ĐTV sử dụng form Self check in ad hocs để check in ngoại lệ tại nhà.
  • Self check out ad hocs: Trong trường hợp làm tại nhà và có sự cho phép của Giám sát. ĐTV sử dụng form Self check out ad hocs để check out ngoại lệ (để báo cáo thời gian kết thúc làm việc ngày hôm đó) tại nhà.

Bước 1: Chọn mục ADHOCS trong modue
image


image


image


image


 • Schedules:
  - Part-time schedule.: Trước khi bắt đầu một tuần làm việc mới, Điện thoại viên phải điền form đăng ký lịch làm việc trong tuần sau để Giám sát viên nắm được lịch của mình, từ đó dễ phân công công việc và quản lý hơn.
  Bước 1: Vào mục Lịch làm việc -> Mở Form Part-Time Schedule
  image

image

image

Bước 4: Nhấp vào nút APPLY PART-TIME SCHEDULE để hoàn thành việc điền form
image