iOS - Hướng dẫn sử dụng ứng dụng Real-Time Workspace (rtWork) cho DIGIWORLD với hệ điều hành iOS

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng Real-Time Workspace (rtWork) cho DIGIWORLD


Hỏi: Hướng dẫn đăng nhập rtWork

Xem câu trả lời

Hỏi: Chức năng các biểu tượng trên thanh công cụ

Xem câu trả lời


Hỏi: Tôi muốn đăng xuất Tài khoản của mình thì phải làm thế nào?

Xem câu trả lờiHỏi: Làm thế nào để thoát khỏi Ứng dụng

Xem câu trả lời


Hỏi: Tôi muốn thêm sản phẩm bán thì phải làm sao?

Xem câu trả lời


Hỏi: Tôi vừa thêm một nhóm mới, tôi muốn xóa nhóm đó đi thì phải làm sao?

Xem câu trả lời


Hỏi: Tôi muốn kiểm tra xem báo cáo đã được gửi lên hệ thống chưa thì phải làm thế nào?

Xem câu trả lời

Có 2 cách để kiểm tra: Mục Review Form hoặc mục Send form
send_review

review_final

review_sent

send_1

send_2

Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung bài viết, vui lòng liên hệ với RTA:
Công ty Phân tích Thời Gian Thực
Địa chỉ: Phòng 1101, 45 Võ Thị Sáu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Email: info@rta.vn
Website: www.rta.vn

Chúc bạn có những trải nghiệm tuyệt vời với rtWork!

KẾT THÚC