Hướng dẫn thực hiện Xóa Form - Đẩy Form về thiết bị

Hướng dẫn thực hiện Xóa Form - Đẩy Form về thiết bị

xem chi tiết tại đây.

I.MỤC ĐÍCH

Xóa form cũ, đẩy form mới về thiết bị

II.THỜI ĐIỂM SỬ DỤNG

Khi thiết bị đang sử dụng form phiên bản cũ, form bị lỗi về lưu trữ, không mở được form do thiếu dữ liệu.
Khi cần đẩy 1 form đến thiết bị.

III.ĐIỀU KIỆN CẦN CÓ ĐỂ THỰC HIỆN

  • Truy cập vào site/ dự án cần Xóa form-Đẩy form.
  • Kết nối internet.
  • Đã có tài khoản với quyền Administrator.
  • Thông tin user cần Xóa form-Đẩy form.
  • FormID

IV.CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Untitled%201
Untitled%202
Untitled%203
Muốn xóa form, nhập cú pháp như bước thứ 5 trong hình dưới. Trong đó FormID là điền form id cần xóa.
Untitled%204

Muốn đẩy form về thiết bị, nhập cú pháp như bước thứ 7 trong hình dưới.
Untitled%205 .