Hướng dẫn người dùng đổi mật khẩu cho tài khoản cá nhân

HƯỚNG DẪN NGƯỜI DÙNG ĐỔI MẬT KHẨU CHO TÀI KHOẢN CÁ NHÂN
Mục đích:
Để đảm bảo bảo mật thông tin người dùng và dữ liệu, RTA khuyến khích người dùng hiện đang sử dụng app rtWork cho các dự án Phát triển Giải pháp rtWorkspace tiến hành đổi mật khẩu cho tài khoản cá nhân hiện đang sử dụng.
Các bước thực hiện:
Bước 1: Truy cập vào trang chính thức của dự án và đăng nhập bằng thông tin tài khoản cá nhân đã được cung cấp.
Lưu ý: Với mỗi dự án khác nhau sẽ có địa chỉ trang web truy cập khác nhau cùng với thông tin người dùng đã được cung cấp trước đó. Các thông tin này sẽ được bộ phận quản lý dự án cung cấp cho quản lý các bên


Bước 2: Nhấp vào profile( Thông tin người dùng) để thay đổi Mật khẩu

Bước 3: Đổi Mật khẩu theo hướng dẫn như hình

Lưu ý: Khi người dùng tiến hành đổi mật khẩu trên website, nếu lúc đó tài khoản vẫn đang được đăng nhập trên thiết bị thì sau khi đổi xong app rtWork trên thiết bị sẽ hiển thị thông báo yêu cầu nhập mật khẩu mới. Người dùng hoàn tất việc đổi mật khẩu bằng cách nhập mật khẩu mới trên app rồi bấm OK.
image