Hướng dẫn cách upload file (csv, excel..), template, resource, API vào DM

Làm thế nào để đưa file (csv,excel…), templete, resoure, API
vào DM (cơ sở dữ liệu) trên hệ thống?

I. Mục đích:

Mỗi dự án đều có những DM cố định hoặc có thay đổi theo timeline của dự án đó. Đối với các DM cần cập nhật thông tin mới thì người dùng phải đưa dữ liệu lên hệ thống bằng các file csv, excel, resource, API…v.v.

II. Các bước thực hiện:


Bước 1:


Đăng nhập vào hệ thống của dự án cần thêm dữ liệu cho DM bằng tài khoản đã được cung cấp, sau đó chọn tab Datamodel -> Datasource như hình bên dưới:
image

Bước 2:


Trên giao diện chính, bấm vào nút image màn hình sẽ hiển thị các thông tin cần điền để upload file.
image
image

Bước 3:


Lần lượt điền các thông tin:

 • Code: Mã nguồn, do người upload đặt
 • Title: Tên nguồn, do người upload đặt
 • Status: Trạng thái, chuyển sang active
 • Files: Nhấp vào khoảng trống ở giữa trường thông tin để tải file lên
 • Source: Kiểu file tải lên, chọn đúng với loại file đó. image
 • Chọn tên file mới tải lên chỗ image
 • Update mode: Luôn chọn trạng thái reset
  image

  Bước 4:


  Bấm nút image để hoàn tất.