Hướng dẫn xem instance đã lưu trên thiết bị di động

Đối với thiết bị Android

Để xem được các instance đã được lưu tạm trên thiết bị Android dưới dạng XML, người dùng truy cập thực hiện theo các bước sau:

  • Mở icon Quản lý tập tin

1

  • Mở Bộ nhớ trong và tìm đến thư mục RTAnalytics (truy cập link https://help.rta.vn/t/408 để xem thông thông tin các đường dẫn)

image

  • Chọn mở CPMSA / instances

image

  • Truy cập vào thư mục vừa thực hiện điền thông tin trong biểu mẫu (có thể sort by theo ngày để tìm instance dễ hơn).

image

image
(Có thể thực hiện mở bằng trình duyệt web nếu như không có app prettify được)

Đối với các instance đang điền và chưa thực hiện lưu biểu mẫu, truy cập theo đường dẫn RTAnalytics>CPMSA>.cache

Nếu không tìm thấy thư mục .cache thực hiện các bước sau để mở thư mục .cache và thực hiện tương tự như các bước ở trên.

13

Đối với thiết bị iOS

  • Chọn tab Profile và nhấn 5 lần liên tiếp vào tên phiên bản app.

14

  • Điền mã Access adminitrator setting: s123456

15

  • Chọn File manager và nhập đường dẫn phía trên lên trình duyệt web

16

  • Sau khi thực hiện truy cập đường dẫn trên trình duyệt web, thực hiện các bước tương tự như với thiết bị Android.