Hướng dẫn xem dữ liệu đã nhập từ ứng dụng rtWork trên website cho Công ty Cổ phần xây lắp và Công nghệ Châu Âu (EUTECH)

HƯỚNG DẪN XEM DỮ LIỆU ĐÃ NHẬP TỪ ỨNG DỤNG RTWORK TRÊN WEBSITE CHO CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ CÔNG NGHỆ CHÂU ÂU (EUTECH)


Bước 1: Đăng nhập

 • Truy cập vào website eutech.rtwork.vn/cpms/cpmsSite/login để đăng nhập vào hệ thống.
 • Nhập Username và Password đã được cung cấp (tên đăng nhập sử dụng được trên cả điện thoại và website trên máy tính), sau đó chọn nút để đăng nhập vào trang chủ.


Bước 2: Tiếp tục truy cập vào các đường link sau để xem dữ liệu:

 1. Đọc chỉ số nước: https://goo.gl/GJq9Lc
 2. Đọc chỉ số Đồng hồ mới: https://goo.gl/7CPbMJ
 3. Thêm khách hàng mới: https://goo.gl/wRaJgy
 4. Điều chỉnh chỉ số đồng hồ nước: https://goo.gl/RqG5ui
 5. Đọc chỉ số đồng hồ tổng: https://goo.gl/QMRQqU
 6. Thu Tiền Nước: https://goo.gl/gvbRtm
 7. Điều chỉnh Thông tin Hợp đồng Cung cấp nước: https://goo.gl/USckDR

Bước 3: Xem và tải hình đồng hồ

 • Chọn biểu tượng để xem hình đồng hồ
 • Chọn biểu tượng để tải hình đồng hồ

Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung bài viết, vui lòng liên hệ với RTA:
Công ty Phân tích Thời Gian Thực
Địa chỉ: Phòng 1101, 45 Võ Thị Sáu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Email: info@rta.vn
Điện thoại: 028.66.56.33.99
Website: rta.vn