Hướng dẫn truy cập dữ liệu và đọc báo cáo cho Trung tâm Anh ngữ

HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

Bước 1: Truy cập trang web mayschool.rtwork.vn trên trình duyệt

Bước 2: Nhập thông tin đăng nhập (Tên người dùng, Mật khẩu) đã được cung cấp
login

Bước 3: Nhấp LOGIN để đăng nhập hệ thống


PHẦN I - HƯỚNG DẪN TRUY CẬP CƠ SỞ DỮ LIỆU NHẬP TRỰC TIẾP TRÊN SERVER
Một số cơ sở dữ liệu sẽ được nhập trực tiếp trên server trong phần QUẢN LÝ THÔNG TIN CHUNG, gồm có:

 • Danh sách giáo viên Việt Nam
 • Danh sách giáo viên nước ngoài
 • Danh sách account
 • Danh sách giáo trình
 • Danh sách các phòng học
 • Danh sách các ca học
 • Danh sách các ngày nghỉ trong năm

Để mở CSDL người dùng cần:
open CSDL


Hướng dẫn các thao tác trên CSDL
Người sử dụng có thể thêm mới (New record), chỉnh sửa (chọn nút Edit) và xóa (chọn nút Xóa) các dòng dữ liệu

Untitled

Để tìm kiếm dòng cơ sở dữ liệu, cần thực hiện các bước sau:

Nhấp để xem các bước tìm kiếm dòng cơ sở dữ liệu

Bước 1: Nhấp chuột để mở Cơ sở dữ lệu muốn tìm kiếm

Bước 2: Nhập thông tin muốn thông tin vào ô tìm kiếm trong cột dữ liệu.

Ví dụ sau được thực hiện khi muốn tìm kiếm thông tin các Nhân viên giáo vụ ở Cơ sở 1 (Ký hiệu M1) trong danh sách nhân viên giáo vụ.


Để Thêm mới dòng cơ sở dữ liệu, cần thực hiện các bước sau:

Nhấp để xem các bước Thêm mới dòng cơ sở dữ liệu

add new record 12
add new record 34


Lưu ý:

 • Tùy thuộc vào từng cơ sở dữ liệu hệ thống cho phép điền các thông tin tương ứng. Các thông tin trong ô đỏ là thông tin yêu cầu điền.
  Lưu ý 1
  Lưu ý 2

 • Đối với CSDL Danh sách Giáo viên Việt Nam và CSDL Danh sách các ngày nghỉ lưu ý khi nhập mã có/không.
  Lưu ý 3

Để Chỉnh sửa dòng cơ sở dữ liệu, cần thực hiện các bước sau:

Nhấp để xem các bước Chỉnh sửa dòng cơ sở dữ liệu

edit info


Để Xóa Cơ sở dữ liệu, cần thực hiện các bước sau:

Nhấp để xem các bước Xóa cơ sở dữ liệu

delete info


PHẦN II - HƯỚNG DẪN XEM DỮ LIỆU ĐƯỢC NHẬP TỪ APP rtWORK TRÊN SERVER

Đối với các cơ sở dữ liệu nhập từ app rtWork, theo phân quyền của người dùng, hệ thống sẽ cho phép:

 • Xem và tải dữ liệu dưới dạng biểu excel.
 • Cập nhật, chỉnh sửa hay xóa dữ liệu

Các dữ liệu luôn được thể hiện dưới dạng bảng (Grid View) và đối với một số dữ liệu sẽ được thể hiện thêm trên lịch (Calendar view) nhằm hỗ trợ người dùng trong các trường hợp dữ liệu liên quan đến thời gian hoặc có số lượng tổng hợp thể hiện theo ngày.


Dữ liệu nhập từ các modules được thể hiện theo các sub-modules như trên ứng dụng rtWork

Nhấp để xem danh sách cơ sở dữ liệu

Dữ liệu Tuyển sinh
Tuyển sinh1
Dữ liệu Quản lý học sinh
GV2
Dữ liệu Quản lý lớp học
gv3
Dữ liệu Quản lý học phí
gv4
Dữ liệu Quản lý giáo vụ
gv5
Dữ liệu Quản lý lớp học (chuyên môn)
cm1
Dữ liệu Quản lý giáo viên
cm2


Một số thông tin của các cơ sở dữ liệu được thể hiện dưới dạng bảng:

Nhấp để xem các cơ sở dữ liệu

DM loại 3
2


Để xem và chỉnh sửa dữ liệu trên calendar người sử dụng thực hiện các theo các bước sau:

Nhấp để xem các bước

calendar 1

calendar 2

calendar 3


PHẦN III - HƯỚNG DẪN XEM BÁO CÁO PHÂN TÍCH TRÊN SERVER