Hướng dẫn sync tài khoản lên SSO ( có thể đăng nhập bằng username hoặc email)

Mục đích : sync tài khoản lên SSO người dùng có thể đăng nhập bằng cả username hoặc email.

Các bước thực hiện:

Lưu ý: Dùng account (acc) có quyền admin của site để thực hiện các bước

  • Bước 1: Tại giao diện, chọn mục Backend System

  • Bước 2: Trên thanh công cụ mục Configuration chọn System Properties

Giao diện Cloud Settings hiển thị, kéo đến mục SSO settings sau đó chọn vào mục User

  • Bước 3: Sau khi chọn nút User bảng User Synchronization xuất hiện. Lọc theo tiền tố username để đảm bảo các user thuộc tổ chức của mình.

Các user tại cột Is Synchronized có chữ No là chưa được sync lên SSO. Để thực hiện sync, chọn vào ô vuông phía trước (có thể chọn cùng 1 lúc nhiều acc) và nhấp nút Sync bên dưới. Sync mode chọn UPDATE

ảnh

Sau khi thực hiện, f5 lại trang vào lại kiểm tra trạng thái cột Is Synchronized là yes bạn đã thực hiện thành công

Chúc bạn thực hiện thành công. Cảm ơn bạn đã theo dõi!