Hướng dẫn nội dung bảng hỏi

DỰ ÁN “KHẢO SÁT HỘ GIA ĐÌNH SỬ DỤNG NƯỚC SẠCH”
KHẢO SÁT GIÁM SÁT THEO QUÝ

Câu Z1_1: Xã

ĐTV chọn xã Mỹ Hương

Câu Z1_2: Thôn/làng

ĐTV chọn thôn của người trả lời phỏng vấn tương ứng

Câu Z1_3_(Tên viết tắt của thôn): Tên hộ gia đình

Điều tra viên nhập chữ cái đầu tiên của tên hộ gia đình được phỏng vấn và chọn theo danh sách hiện lên khi bắt đầu nhập tên (Tên hộ gia đình phỏng vấn thường là tên của chủ hộ nên ĐTV có thể hỏi tên của chủ hộ và tìm kiếm theo tên tương ứng).

Tên hộ gia đình trên có đúng không?: Phần này xác nhận tên hộ gia đình. ĐTV đối chiếu lại với danh sách đã được in sẵn. Sau đó, chọn “Có” nếu tên hộ gia đình đúng, chọn “Không” và nhập tên đúng của hộ gia đình nếu tên hộ bị sai. ĐTV lưu ý nhập tên hộ gia đình IN HOA và Tiếng Việt có dấu.

Câu Z2: Tên người được phỏng vấn

ĐTV chọn tên người trả lời theo danh sách hiện ra khi bắt đầu nhập tên.
Trường hợp không thấy tên trong danh sách thì chọn Thành viên khác rồi gõ Họ tên IN HOA vào. (Nếu thành viên khác, ĐTV hỏi rõ mối quan hệ của người trả lời với hộ gia đình và ghi lại trong báo cáo cuối ngày).

Câu Q0a: Tháng vừa rồi, gia đình anh/chị dùng hết bao nhiêu khối nước?

Câu hỏi này dùng để thu thập thông tin về lượng nước hộ gia đình sử dụng trong tháng vừa qua dựa trên ước lượng của người trả lời.

ĐTV nhấn mạnh với người trả lời ước lượng cho tháng mà hộ gia đình chuẩn bị đóng tiền nước, không phải tháng đã đóng tiền gần nhất. Nếu người trả lời gặp khó khăn, có thể gợi nhớ cho người trả lời về các tháng đã đóng tiền để ước lượng được tháng chuẩn bị đóng tiền.

Chú ý:
- Nếu số khối nước lớn hơn 70 thì ĐTV cần xác nhận lại với người trả lời.
- Nếu hộ không sử dụng nước máy, ĐTV nhập 0 vào phần trả lời.

Câu Q0b - Anh/chị nghĩ giá một khối nước trong tháng vừa rồi là bao nhiêu? (Tính theo nghìn VNĐ)
Câu hỏi này thu thập thông tin ước lượng về giá nước theo khối trong tháng sắp phải đóng tiền. Đơn vị là nghìn đồng.
ĐTV nhấn mạnh tháng gần nhất mà người trả lời chuẩn bị đi đóng tiền, không phải tháng mà người dân đã đóng tiền

Chú ý: Nếu giá một khối nước lớn hơn 10.000đ thì ĐTV cần xác nhận lại với người trả lời.

Sau khi hoàn thành Q0a và Q0b, trang tiếp theo sẽ hiện lên danh sách thành viên trong hộ gia đình đã có trong hệ thống, dựa trên bảng khảo sát đầu kỳ đã thực hiện trước đó. Một số câu hỏi trong phần tiếp theo sẽ hỏi lần lượt cho từng thành viên trong danh sách này, bắt đầu với lời phần chuyển tiếp như sau:

Sau đây là nhóm câu hỏi dành cho thành viên: [Tên thành viên]

ĐTV xác nhận tên, giới tính và quan hệ với chủ hộ của các thành viên bằng cách chọn “Có” nếu thông tin thành viên là đúng và chọn “Không” nếu thông tin thành viên bị sai. Đồng thời, ĐTV nhập lại thông tin đúng của thành viên vào khung trống bên cạnh. (Đối với mục Tên ĐTV phải nhập Tiếng Việt IN HOA)

Câu Q1a: Trong 3 tháng vừa qua, [tên thành viên trong hộ gia đình] có thường xuyên ăn uống và sinh hoạt ở nhà không?

a. Có -> Hỏi tiếp cho các thành viên khác rồi chuyển sang câu Q1d
b. Không -> Chuyển sang câu Q1b

Câu hỏi này thu thập thông tin về từng thành viên trong hộ gia đình trong 3 tháng vừa qua. ĐTV có thể thực hiện hỏi thêm các câu hỏi để làm rõ xem thành viên có thường xuyên ăn uống, sinh hoạt ở nhà hay không?

Thành viên hộ gia đình thường xuyên ăn uống và sinh hoạt ở nhà là người có sử dụng chung bếp và công tơ điện với hộ trong 3 tháng vừa qua.

Các trường hợp không thường xuyên ăn uống và sinh hoạt ở nhà trong 3 tháng qua bao gồm:

  • Cư trú tại xã, tỉnh khác do đi học, đi làm…Lưu ý: tính cả trường hợp xuất khẩu lao động hoặc ra nước ngoài sinh sống
  • Chuyển đến nơi khác trong thôn, xóm
  • Tách hộ (ở chung nhưng không chung bếp và công tơ điện)
  • Thành viên qua đời
    ……

Màn hình sẽ tự động hiện tên từng thành viên trong hộ gia đình theo danh sách có sẵn từ bảng khảo sát đầu kỳ trước đó. ĐTV hỏi lần lượt câu hỏi này cho từng thành viên có tên trong hộ gia đình.

Nếu chọn “Có”, ĐTV hỏi tiếp cho các thành viên khác rồi chuyển sang câu Q1d. Nếu chọn “Không”, tiếp tục hỏi câu Q1b và Q1c.

Câu Q1b: Tại sao không?

a. Đến cư trú tại xã khác, tỉnh khác (học tập, làm việc,…)
b. Chuyển đến nơi khác trong thôn, xóm
c. Tách hộ (vẫn ở chung nhưng dùng bếp và công tơ điện riêng)
d. Thành viên đã qua đời
e. Khác (xin nêu rõ…………………….)

Câu hỏi này chỉ áp dụng đối với những thành viên không thường xuyên ăn uống và sinh hoạt tại hộ gia đình trong 3 tháng qua.

ĐTV đặt câu hỏi: “Vì sao [tên thành viên] không thường xuyên ăn uống và sinh hoạt tại gia đình trong 3 tháng qua?. Lưu ý không đọc các đáp án, chỉ nghe câu trả lời và lựa chọn đáp án tương ứng. ĐTV chỉ chọn một đáp án duy nhất. Nếu đáp án người trả lời đưa ra không phù hợp với những phương án có sẵn, chọn phương án “Khác” và ghi cụ thể lý do.

Câu Q1c: [Tên thành viên trong hộ gia đình] đã không ăn uống và sinh hoạt ở nhà từ ngày nào? (ghi ngày, tháng) (Ngày đi vắng không được nằm ngoài 3 tháng gần đây)

Câu hỏi này chỉ áp dụng đối với những thành viên không ăn uống và sinh hoạt ở nhà trong 3 tháng qua. ĐTV chọn ngày, tháng, năm mà thành viên này bắt đầu đi vắng hoặc không ăn uống, sinh hoạt ở nhà. ĐTV có thể chọn ngày tháng bằng cách nhấp vào biểu tượng hình tròn bên phải câu hỏi rồi trượt lên trên để tìm ngày tháng phù hợp. Khi chọn xong, nhấn OK để lưu lại thời gian vừa chọn.

ĐTV lưu ý: Ngày đi vắng không được nằm ngoài 3 tháng gần đây.

Câu Q1d: Trong 3 tháng qua, gia đình anh/chị có thêm thành viên mới nào không?

a. Có -> Chuyển sang câu Q1d1
b. Không -> Chuyển sang câu Q2a

Câu hỏi xác định xem có thành viên nào khác, ngoài những người vừa được hỏi, thường xuyên sinh hoạt và ăn uống tại hộ gia đình được khảo sát trong 3 tháng qua.

Thành viên mới là thành viên mới cư trú, ăn uống, sinh hoạt và sử dụng chung bếp và công tơ điện với gia đình trong 3 tháng qua. ĐTV lưu ý thành viên mới không nhất thiết phải có quan hệ ruột thịt; có thể là họ hàng, người thân, bạn bè ở lại dài ngày với hộ gia đình được khảo sát, không xác định thời điểm ngừng cư trú. Nếu là thành viên trong gia đình nhưng sống ở xa, chỉ đến chơi ngắn ngày thì chọn “Không”. (Ví dụ: Con cái đi học, công tác xa nhà về chơi vài ngày thì không được coi là thành viên mới). Thông tin về người đến chơi ngắn ngày được ghi nhận ở câu hỏi Q3a (Trong 3 tháng qua, có ai tới ở qua đêm tại nhà anh/chị không?). Nếu chọn “Có”, ĐTV chuyển sang Q1d1. Nếu chọn “Không”, chuyển sang Q2a.

Câu Q1d1: Gia đình anh/chị có thêm bao nhiêu thành viên mới?

ĐTV nhập số lượng thành viên mới vào khung trống phía dưới và thu thập thông tin từ Q1e đến Q1g cho các thành viên mới.

Lưu ý: Sau khi ĐTV nhập số lượng thành viên mới và đã chuyển qua câu Q1e để nhập họ tên của thành viên mới, cần lưu ý các trường hợp sau:

  • ĐTV muốn tăng số lượng thành viên mới thì có thể quay lại câu này (câu Q1d1) và trực tiếp thay đổi số lượng.
  • ĐTV muốn giảm số lượng thành viên mới thì không được phép quay lại câu này (Câu Q1d1) để thay đổi số lượng. Yêu cầu, ĐTV vẫn giữ nguyên số lượng đã nhập lúc đầu dù số thành viên mới đã nhập lúc đầu lớn hơn số thành viên mới thực tế (Số lượng cần đính chính lại) và hỏi tiếp câu Q1e, Q1f cho các thành viên mới thực tế đó, còn đổi với các thành viên mới mà ĐTV muốn xóa, yêu cầu ĐTV để “XÓA TV” trong phần nhập tên thành viên mới ở câu Q1f, và chọn đáp án “khác”, ghi “XÓA TV” ở câu Q1f.
    Để nhằm tránh TH2 xảy ra, ĐTV nên hỏi rõ/xác nhận lại số lượng với người trả lời về số thành viên mới ăn uống sinh hoạt thường xuyên tại hộ trong 3 tháng qua khi đang ở câu Q1d1.

Câu Q1e: Anh/chị cho biết họ tên của thành viên mới?

Hướng dẫn: Khi bắt đầu nhập, nếu tên của thành viên mới có trong danh sách hiện lên phía dưới thì chọn tên tương ứng. Nếu không nằm trong danh sách, ĐTV nhập tên đầy đủ cả họ và tên bằng Tiếng Việt in hoa có dấu của thành viên mới. Áp dụng xác định thành viên của hộ là thành viên ăn uống và sinh hoạt tại hộ gia đình ít nhất 3 tháng vừa qua.

Câu Q1e_1: Giới tính thành viên mới

Câu Q1e_2: Quan hệ với chủ hộ

Câu Q1f: Tại sao [tên thành viên] lại chuyển đến ở gia đình anh/chị?

a. Từ nơi khác (xã khác, huyện khác, tỉnh khác…) đến cư trú tại gia đình (học tập, làm việc,…)
b. Từ nơi khác trong thôn, xóm chuyển đến cư trú tại gia đình
c. Nhập hộ (dùng chung bếp và công tơ điện)
d. Thành viên mới sinh
e. Khác (xin nêu rõ…………………….)

Hướng dẫn: ĐTV hỏi câu hỏi này cho từng thành viên mới chuyển đến ở tại hộ gia đình. ĐTV không cần đọc các đáp án, chỉ nghe câu trả lời và lựa chọn đáp án tương ứng. ĐTV chỉ chọn một đáp án duy nhất. Đối với đáp án e, ĐTV ghi chú rõ vào chỗ trống.

Nhắc lại: ĐTV chọn khác và ghi rõ “XÓA TV”, khi điền câu Q1f cho các thành viên ĐTV muốn xóa)

Câu Q1g: [Tên thành viên mới] bắt đầu sống tại gia đình anh/chị từ ngày nào? (ghi ngày, tháng)

Hướng dẫn: ĐTV chọn ngày, tháng, năm mà thành viên mới bắt đầu sống tại hộ gia đình. Ngày bắt đầu sinh sống không được nằm ngoài 3 tháng vừa qua. ĐTV chọn ngày tháng giống như giống như câu [Q1c].

Câu Q2a chỉ hỏi cho các thành viên thuộc hộ gia đình và vẫn ăn uống, sinh hoạt ở nhà trong 6 tháng qua (Chọn Có ở câu Q1a và số TV mới trong câu Q1d1)

Câu Q2a: Trong 3 tháng qua, [tên thành viên trong hộ gia đình] có đi vắng qua đêm bao giờ không?
a. Có -> Chuyển sang câu Q2b
b. Không -> Hỏi lại câu Q2a thành viên tiếp theo

Hướng dẫn: Câu hỏi xác định số ngày thành viên đi vắng qua đêm, tới sáng hôm sau mới về.

Lưu ý: trường hợp đi chơi qua đêm, gần sáng về cũng không tính là đi vắng qua đêm.

Màn hình sẽ tự động hiện lên tên của các thành viên sống tại hộ gia đình trong 3 tháng qua. ĐTV hỏi lần lượt câu hỏi này cho từng thành viên. Nếu chọn “Có”, chuyển sang câu Q2b. Nếu chọn “Không”, hỏi tiếp câu hỏi này cho các thành viên tiếp theo.

Lưu ý: trường hợp người trả lời không hiểu câu hỏi hoặc câu hỏi khiến người trả lời không thoải mái, có thể hỏi câu hỏi này như sau “Trong 3 tháng qua, [tên thành viên trong hộ gia đình] có đi vắng nhiều hơn 1 ngày không?” hoặc “đi vắng cả ngày, sáng hôm sau mới về”

ĐTV cần lưu ý thêm:
Câu này hỏi cho tất cả thành viên ghi nhận từ các câu trên.
Đối với những thành viên mới, chỉ hỏi cho khoảng thời gian thành viên mới tới sống tại gia đinh
Câu này chọn không cho các TV “XÓA TV"

Câu Q2b: [Tên thành viên trong hộ gia đình] đã vắng nhà bao nhiêu ngày?

Hướng dẫn: ĐTV điền số ngày mà thành viên vắng nhà.

Lưu ý: Số ngày không quá 90 ngày, vì chỉ hỏi trong 3 tháng trở lại đây. Nếu số ngày lớn hơn 70 ngày, ĐTV cần xác nhận lại với người trả lời.

Câu Q3a: Trong 3 tháng qua, có ai tới ở qua đêm tại nhà anh/chị không?

a. Có -> Chuyển sang câu Q3b
b. Không -> Chuyển sang câu Q4a

Hướng dẫn: Trong trường hợp người trả lời không hiểu câu hỏi hoặc câu hỏi khiến người trả lời không thoải mái, có thể hỏi câu hỏi này như sau: Trong 3 tháng qua, có ai (khách khứa, họ hàng, người quen…) tới chơi và ngủ đêm ở nhà anh/chị không? Nếu chọn “Có”, chuyển sang câu Q3b. Nếu chọn “Không”, chuyển sang câu Q4a.

Lưu ý: Người trả lời thường chỉ nghĩ là khách đến ở qua đêm. ĐTV hỏi kỹ để nắm được thành viên nào trong gia đình được tính là khách ở qua đêm.

Câu Q3b: Trong 3 tháng qua, có bao nhiêu người đã đến ở qua đêm tại nhà anh/chị?

Hướng dẫn: Trong trường hợp người trả lời không hiểu câu hỏi hoặc câu hỏi khiến người trả lời không thoải mái, có thể hỏi câu hỏi này như sau: Trong 3 tháng qua, bao nhiêu người tới chơi và ngủ đêm ở nhà anh/chị?

ĐTV điền số tương ứng với câu trả lời và lưu ý xác nhận kỹ với người trả lời nếu câu trả lời quá 20 người

Câu Q3c: Họ đã ở trong bao nhiêu ngày? (Tổng số ngày ở lại của mỗi người)

Hướng dẫn: ĐTV tính tổng số ngày ở lại của mỗi người.

Ví dụ: Người A ở 5 ngày; người B ở lại 10 ngày. Câu trả lời cho Q3c là 5+10=15 ngày
Trong trường hợp có nhiều người cùng ở lại trong một đợt, thì tổng số ngày được tính bằng cách: Số người x Số ngày họ ở lại

ĐẾN MÀN HÌNH CUỐI, ĐTV NHẤP VÀO BIỂU TƯỢNG GHI ÂM, CHỌN DẤU TÍCH (:white_check_mark:) ĐỂ KẾT THÚC QUÁ TRÌNH GHI ÂM (KHÔNG ĐƯỢC CHỌN DẤU :negative_squared_cross_mark:)

NHẤN “HOÀN THÀNH” ĐỂ GỬI PHIẾU LÊN HỆ THỐNG

Lưu ý:

Bạn hãy đọc kĩ các tài liệu hướng dẫn mà chúng tôi đã gửi kèm trong email để hiểu và nắm rõ nội dung bài phỏng vấn, tập phỏng vấn nhiều lần trước khi gửi phiếu HOÀN THÀNH lên hệ thống vì mỗi tài khoản chỉ được gửi một phiếu duy nhất. Bạn cũng có thể mở phiếu trên app rtCPMS để tập phỏng vấn và làm quen với giao diện bảng hỏi nhưng không được phép nhấp vào mục HOÀN THÀNH ở trang cuối (Nhấp HOÀN THÀNH tức là bạn đã gửi phiếu thành công lên hệ thống). Trong quá trình tập phỏng vấn để THOÁT bạn nhấp nút trở lại và chọn “Không lưu thay đổi”

Mỗi tài khoản chỉ được phép gửi duy nhất một phiếu lên hệ thống!

-------------$$$------------

Mọi thắc mắc về nội dung bài viết, vui lòng để lại bình luận xuống phía dưới, RTA sẽ phản hồi bạn trong thời gian sớm nhất.

Chúc bạn sớm trở thành thành viên trong mạng lưới điều tra viên của RTA!