Hướng dẫn cài đặt và sử dụng rtWork cho thiết bị Android

1


NỘI DUNG HƯỚNG DẪN

1. Cài đặt và đăng ký ứng dụng rtWork

2. Hướng dẫn sử dụng ứng dụng rtWork1. CÀI ĐẶT VÀ ĐĂNG NHẬP ỨNG DỤNG rtWORK

Để cài đặt ứng dụng người dùng cần thực hiện những bước sau:

Bước 1: Tải ứng dụng

  • Cách 1: Người sử dụng nhấp vào link sau để tải ứng dụng
    https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.rta.rtwork&hl=en

  • Cách 2: Người sử dụng quét mã QR sau để truy cập link cài đặt ứng dụng
    rtwork_playstore_qrcode

  • Cách 3: Người sử dụng truy cập vào kho CH Play (Play Store) và gõ tìm từ khóa “rtwork app” hoặc “rtlab”, tìm đến biểu tượng ứng dụng rtWork và bấm tải ứng dụng.

PNG
image


Bước 2: Đăng nhập vào ứng dụng rtWork

Để đăng nhập ứng dụng người dùng cần thực hiện những bước sau:

image

Lưu ý:

  • Tùy thuộc vào từng loại hình dự án/dịch vụ, người dùng sẽ được cung cấp Mã dịch vụ, tên đăng nhập, mật khẩu cụ thể.

  • Tùy thuộc vào từng phiên bản của phần mềm (app) mà màu sắc, giao diện của phần mềm có thể sẽ khác nhau, nhưng về cơ bản, màn hình ĐĂNG KÝ sẽ gồm các thông tin sau: Mã dịch vụ, Tên người dùng, Mật khẩu, Mã đổi thiết bị (riêng mục Mã đổi thiết bị, người dùng sẽ được quản trị viên cấp riêng và chỉ sử dụng trong một số trường hợp đặc biệt).


2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG rtWORK

Giao diện trang chủ rtWork

Sau khi đăng nhập và đăng ký ứng dụng rtWork, sẽ hiện ra màn hình trang chủ

Home page help

Chức năng của các biểu tượng trên thanh công cụ

Trên hệ điều hành android, thanh công cụ của rtWork nằm ở phía trên màn hình, bên dưới thông tin người dùng.

thanh công cụ end