Hướng dẫn cài đặt và sử dụng rtSurvey

NỘI DUNG HƯỚNG DẪN
Phần 1: Hướng dẫn cho hệ điều hành Android
1. Cài đặt và đăng ký ứng dụng rtSurvey.
2. Hướng dẫn sử dụng ứng dụng rtSurvey.

Phần 2: Hướng dẫn cho hệ điều hành iOS
1. Cài đặt và đăng ký ứng dụng rtSurvey.
2. Hướng dẫn sử dụng ứng dụng rtSurvey.


PHẦN 1: HƯỚNG DẪN CHO HỆ ĐIỀU HÀNH ANDROID
1. CÀI ĐẶT VÀ ĐĂNG NHẬP ỨNG DỤNG RTSURVEY

Để cài đặt ứng dụng người sử dụng thực hiện các bước sau:
Bước 1: Vào trình duyệt web, gõ link http://bit.ly/rwork-rtsurvey-app
để tải app rtSurvey về điện thoại.
Lưu ý: Tùy vào phiên bản nâng cấp mà có số đuôi phiên bản khác nhau (đây là hướng dẫn ở phiên bản 143). Các bước thực hiện cài đăth vẫn giống nhau ở mỗi phiên bản
image
Bước 2: Vào quản lý tập tin, tìm app vừa tải để cài đặt
image
Bước 3: Mở app, đăng nhập với acc được cấp
Lưu ý:

  • Với mỗi dự án thì mã dịch vụ, tên đăng nhập, mật khẩu sẽ được cung cấp cụ thể.
  • Chọn ngôn ngữ hiển thị trong phần mềm (English/Tiếng Việt)
    5e2fed69e6e3b306ae91d8924133b406d441fc72_1_690x417
    Bước 4: Nhập pass để login vào App rtSurvey: 1234
    image

PHẦN 2: HƯỚNG DẪN CHO HỆ ĐIỀU HÀNH IOS

1. CÀI ĐẶT VÀ ĐĂNG NHẬP ỨNG DỤNG RTSURVEY

Để cài đặt ứng dụng người sử dụng thực hiện các bước sau:

cài đặt


Để đăng nhập ứng dụng người dùng cần thực hiện các bước sau:

đăng nhập


2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG RTSURVEY

Giao diện trang chủ rtSurvey

Sau khi đăng nhập và đăng ký ứng dụng màn hình trang chủ sẽ hiện ra như sau:

trang chủ


Chức năng của các biểu tượng trên thanh công cụ

Trên hệ điều hành iOS, thanh công cụ nằm ở phía dưới màn hình

tool bar end