Hướng dẫn cài đặt ứng dụng rtHome bằng Qr code

Bước 1

  • Dùng ứng dụng quét QR & Bacode thông thường để quét mã được RTA cung cấp để tải ứng dụng

Bước 2:

  • Nhấp vào đường link quét được, sau đó nhấp tải rtHome.

Bước 3

  • Sau khi tải về máy, bạn vào mục Download, nhấp vào ứng dụng cài đặt như những ứng dụng khác trên android

##Bước 4:

  • Cài đặt thành công sẽ thấy biểu tượng của ứng dụng rtHome