Hướng dẫn cập nhật Home KPI

HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT DỮ LIỆU CHO TRANG HOMEPAGE


ĐĂNG NHẬP

  • Truy cập vào website mis.gntn.vn để đăng nhập vào hệ thống.
    Nhập Username và Password đã được cung cấp (tên đăng nhập sử dụng được trên cả điện thoại và website trên máy tính), sau đó chọn nút để đăng nhập vào trang chủ.

image


RESOURCE CENTER (TRUNG TÂM TÀI NGUYÊN)

  • Đây là nơi chứa dữ liệu để phục vụ cho việc hiển thị kết quả KPI tại trang Homepage.

Nhấp chọn Resource Center trên thanh Menu của trang chính sau đó chọn Design


  • Nhâp chọn ở chấm tròn tài nguyên MIS_MANUAL_HOME_KPI

Lần lượt thực hiện các bước Update fileSAVE

Sau khi SAVE flie dữ liệu sẽ được tự động update ở trang Homepage


Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung bài viết, vui lòng liên hệ với RTA:
Công ty Phân tích Thời Gian Thực
Địa chỉ: Phòng 1101, 45 Võ Thị Sáu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Email: info@rta.vn
Điện thoại: 028.66.56.33.99
Website: rta.vn