Giới thiệu các tính năng của rtWork cho Trung tâm Anh ngữ

1

PHẦN - GIỚI THIỆU VỀ CÁC MODULES CỦA PHẦN MỀM QUẢN LÝ TRUNG TÂM TIẾNG ANH

Lưu ý: Tùy thuộc vào bộ phận và vị trí của người dùng hệ thống sẽ phân quyền các mục cho phù hợp

Phần 1. GIÁO VỤ

Các modules của Giáo vụ:


1. TUYỂN SINH
gv1

Nhấp vào để xem giải thích chi tiết

tuyển sinh


Module Tuyển sinh cho phép:

module tuyển sinh

Cách thức liên kết các dữ liệu trong Module Tuyển sinh
Tuyển sinh


2. QUẢN LÝ HỌC SINH

Hệ thống cho phép lưu trữ, quản lý, theo dõi được các thay đổi liên quan đến học sinh trong suốt quá trình học tập của học sinh tại trung tâm.

gv25

Nhấp vào để xem giải thích chi tiết

Quản lý học sinh


Module Quản lý học sinh cho phép thực hiện các tác vụ:

module Học sinh


3. QUẢN LÝ LỚP HỌC

Hệ thống giúp quản lý kế hoạch khai giảng, lịch giảng dạy của các lớp, theo dõi các buổi học…

gv22

Nhấp vào để xem giải thích chi tiết

Quản lý lớp học
quản lý lớp học 2


Module Quản lý lớp học cho phép thực hiện các tác vụ:

module lớp học

4. QUẢN LÝ GIÁO VỤ

Hệ thống thiết kế tính năng này nhằm hỗ trợ các nghiệp vụ khác của bộ phận giáo vụ và quản lý hoạt động của bộ phận giáo vụ nhanh chóng và hiệu quả

gv24

Nhấp vào để xem giải thích chi tiết

quản lý giáo vụ


Module Quản lý giáo vụ cho phép thực hiện các tác vụ:

module giáo vụ

5. QUẢN LÝ HỌC PHÍ
gv23

Nhấp vào để xem giải thích chi tiết

quản lý học phí


Module Quản lý học phí cho phép

module Học phí

Phần 2. CHUYÊN MÔN
Các modules của Chuyên môn:

  • Quản lý lớp (chuyên môn)
  • Quản lý giáo viên
    chuyên môn

1. QUẢN LÝ LỚP (CHUYÊN MÔN)

quản lý lớp

Module này cho phép nhân viên làm các công việc sau:
lớp chuyên môn

2. QUẢN LÝ GIÁO VIÊN

Module này cho phép thực hiện các công việc sau:


Phần 3. QUẢN LÝ TÀI SẢN
Hệ thống cho phép quản lý các loại tài sản từ đầu vào, đầu ra tại kho tổng và các phòng học một cách có hệ thống.

Module này cho phép thực hiện các công việc sau:
FLOW quản lý tài sản

Nhấp để xem giải thích chi tiết

quản lý tài sản