FAQ: Hướng dẫn nhập Báo cáo Bán hàng cho DIGIWORLD trên ứng dụng Real-Time Workspace (rtWork)

Hướng dẫn nhập báo cáo Bán hàng cho DIGIWORLD trên hệ thống Real-Time Workspace (rtWork)LƯU Ý:</font color =red> Trong trường hợp Không có hóa đơn:

-Quy định tên KH: ZZZZZ</font color = blue>

-Số điện thoại KH: 9999999999</font color = blue>

-Ảnh hóa đơn:Chụp hình khi bán sản phẩm</font color = blue>

=> Lúc này hệ thống sẽ ghi nhận trường hợp</font color = red>

này là không có hóa đơn</font color = red>


Lưu ý:</font color =red> Các trường hợp lỡ bấm vào nút “Hoàn thành & Điền mới”</font color =#009788> thay vì bấm nút “Hoàn Thành”</font color =#ff9700>. Bạn hãy bấm phím back ở góc trái phía trên rồi chọn Không lưu thay đổi

KẾT THÚC