FAQ: Hướng dẫn điền biểu mẫu EUTECH

A. Hướng dẫn chung


B. Một số lưu ý khi điền biểu mẫu


C. Hỏi và Trả lời

Câu hỏi 1: Khi điền biểu mẫu Thêm khách hàng mới cần có những lưu ý gì?

Nhấp để xem Phần trả lời cho Câu hỏi 1

Biểu mẫu “Thêm khách hàng mới” được sử dụng khi công ty có thêm khách hàng mới – chưa có trong danh sách khách hàng hiện tại sử dụng dịch vụ cung cấp nước.Câu hỏi 2: Biểu mẫu "Đọc Chỉ số Đồng hồ Mới" phải điền như thế nào?

Nhấp để xem Phần trả lời cho Câu hỏi 2

Biểu mẫu “Đọc chỉ số đồng hồ mới” được sử dụng khi đồng hồ nước mới được lắp đặt, tên khách hàng đã có trong danh sách khách hàng hiện tại (đã gửi lên hệ thống).Câu hỏi 3: Khi điền biểu mẫu "Đọc Chỉ số nước" cần những lưu ý gì?

Nhấp để xem Phần trả lời cho Câu hỏi 3


Câu hỏi 4: Nếu nhập sai chỉ số đồng hồ nước trong biểu mẫu "Đọc Chỉ số Đồng hồ Mới" hoặc "Đọc Chỉ số nước" thì phải làm như thế nào?

Nhấp để xem Phần trả lời cho Câu hỏi 4

Biểu mẫu “Điều chỉnh chỉ số đồng hồ nước” được sử dụng khi nhân viên ghi số nước phát hiện những sai sót trong quá trình đi đọc số của mình (sai kỳ ghi số, năm ghi số, chụp sai hình ảnh đồng hồ, sai chỉ số đầu kỳ/cuối kỳ của hộ)

Câu hỏi 5: Khi thông tin khách hàng có sự thay đổi, làm thế nào để chỉnh sửa thông tin thay đổi đó

Nhấp để xem Phần trả lời cho Câu hỏi 5

Biểu mẫu “Điều chỉnh HĐ cấp nước” được sử dụng khi công ty muốn chỉnh sửa thông tin của khách hàng đã có tên trong danh sách khách hàng hiện tại.


Câu hỏi 6: Khi đi thu tiền nước tại các hộ dân phải làm như thế nào?

Nhấp để xem Phần trả lời cho Câu hỏi 6

Sau khi chỉ số nước đã đọc được gửi về hệ thống, hệ thống tự động tính toán hóa đơn tiền nước. Nhân viên đi thu tiền sẽ sử dụng biểu mẫu “Thu tiền nước” để biết các thông số liên quan như: mục đích sử dụng nước, bảng giá áp dụng, kỳ hóa đơn chưa thanh toán, thông tin kỳ hóa đơn (bao gồm thời gian kỳ sử dụng nước, chỉ số đầu kỳ, chỉ số cuối kỳ, lượng nước tiêu thụ, số tiền phải thanh toán cho kỳ nước), tổng số tiền phải thanh toán.
Câu hỏi 7: Biểu mẫu "[WM] Đọc Chỉ số Đồng hồ tổng" được sử dụng để làm gì?

Nhấp để xem Phần trả lời cho Câu hỏi 7

Đồng hồ tổng là đồng hồ ghi lại chỉ sổ nước của cả tuyển nước, ứng với mỗi đường nước sẽ có một đồng hồ tổng.
Biểu mẫu [WM] Đọc Chỉ số Đồng hồ tổng được sử dụng để ghi số nước mỗi kỳ 2 lần

  • Lần 1: Trước khi ghi số nước các hộ dân trong tuyến.
  • Lần 2: Sau khi ghi số tất cả các hộ dân trong tuyển.Câu hỏi 8: Khi điền sai mã KH thì phải làm như thế nào?

Nhấp để xem Phần trả lời cho Câu hỏi 8

Trong trường hợp điền sai Mã khách hàng, nhân viên sử dụng biểu mẫu “Yêu cầu cập nhật dữ liệu” để chỉnh sửa thông tin mã Khách hàng.Câu hỏi 9: Khi nhập sai Chỉ số nước đồng hồ tổng thì phải làm như thế nào?

Nhấp để xem Phần trả lời cho Câu hỏi 9

Biểu mẫu [WM] Điều chỉnh chỉ số đồng hồ tổng được sử dụng khi người dùng nhập sai chỉ số đồng hồ tổng. Để sử dụng biểu mẫu, người dùng làm theo các bước sau:

edit main meter 1


edit main meter 2


edit main meter 3


edit main meter 4


edit main meter 567


Câu hỏi 10: Làm thế nào để xem lại hình ảnh đồng hồ nước đã được ghi số trên hệ thống?

Nhấp để xem Phần trả lời cho Câu hỏi 10

Có 2 cách để xem lại hình ảnh đồng hồ nước đã được ghi số trên hệ thống

Cách 1: Xem trực tiếp trên thiết bị (máy tính bảng, điện thoại, máy vi tính,…) có kết nối internet thông qua trình duyệt web (Chorme, internet, Cốc Cốc,…)

Nhập đường dẫn theo mẫu sau trong ô tìm kiếm trên trình duyệt web (Chorme, internet, Cốc Cốc,…) của thiết bị
https://ctv.rtgap.org/showImage?id=[Mã khách hàng]&period=[Kỳ đọc số]

Ví dụ: Muốn xem hình ảnh đồng hồ của mã khách hàng L01.00.00.0115, kỳ đọc số Tháng 8 Năm 2017 người dùng nhập đường dẫn sau vào ô tìm kiếm trên trình duyệt
https://ctv.rtgap.org/showImage?id=L01.00.00.0115&period=08/2017

Các thao tác thực hiện tìm kiếm hình ảnh đồng hồ của mã khách hàng L01.00.00.0115, kỳ đọc số Tháng 8 Năm 2017, trên thiết bị máy tính bảng, trình duyệt web Chorme.
1


Cách 2: Để xem lại hình ảnh đồng hồ trên hệ thống, người dùng cần phải có kết nối internet và máy vi tính.

Bước 1: Truy cập vào đường dẫn sau:
https://eutech.rtwork.vn/ssDatamodelModel/displayModel?id=447

Bước 2:

  • Nhập Kỳ đọc số của đồng hồ cần tìm kiếm vào cột Kỳ đọc số.
  • Nhập Mã đồng hồ của đồng hồ cần tìm kiếm vào cột Thông tin khách hàng
  • Nhập Tên hộ của đồng hồ cần tìm kếm vào cột Tên hộ

_Lưu ý:_Tùy thuộc vào mục đích tìm kiếm mà người sử dụng có thể nhập một trong các thông tin trên hoặc nhập tất cả các thông tin.

Ví dụ sau được thực hiện khi tìm kiếm hình ảnh đồng hồ nước của mã khách hàng T09.01.04, kỳ ghi số Tháng 8 năm 2017.

Bước 3:
view clock 3