DGW - Hướng dẫn xem các báo cáo LENOVO LAPTOP

Quản lý/quản trị viên có thể theo dõi dữ liệu gửi lên hệ thống qua biểu mẫu điện tử (e-Forms), bằng việc truy cập các báo cáo phân tích thời gian thực theo hướng dẫn như sau:

Bước 1: Truy cập vào trang web dgw.rtcpms.com

Sử dụng tài khoản và mật khẩu đã được cung cấp sau đó chọn nút LOGIN để truy cập vào trang chủ.

Bước 2: Tại màn hình chính (dashboard), đi đến thẻ Business Report/Analytics

Tại đây, các báo cáo đã được phân quyền sẽ hiện ra, quản trị viên lựa chọn để xem một báo cáo bằng việc click chuột vào biểu tượng .

Sau khi chọn, kéo thanh dọc xuống phía dưới để xem báo cáo. Chọn kỳ báo cáo muốn xem bằng cách nhập chuột vào ô Chọn năm & Chọn tháng.

Người dùng cũng có thể download báo cáo dưới dạng file excel bằng cách nhấp vào biểu tượng download (xls) ở phía trên bên phải màn hình.


Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung bài viết, vui lòng liên hệ với RTA:
Công ty Phân tích Thời Gian Thực
Địa chỉ: Phòng 1101, 45 Võ Thị Sáu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Email: info@rta.vn
Website: rta.vn
Chúc bạn có những trải nghiệm tuyệt vời với rtWork!