Các bước cài đặt quyền cơ bản cho app rtwork

THỰC TRẠNG:
Một số người dùng hay bị văng app khi đang sử dụng hoặc nhận được thông báo: “ứng dụng không có đủ quyền để hoạt động”.

NGUYÊN NHÂN:
Có thể do người dùng không cấp các quyền cơ bản cho app rtWork như: Quyền truy cập thư viện ảnh, quyền xác định vị trí.v.v.

CÁC BƯỚC ĐỂ CẤP CÁC QUYỀN CƠ BẢN CHO APP RTWORK:
Bước 1: Vào cài đặt trên điện thoại
image
Bước 2: Chọn mục ứng dụng
image
Bước 3: Bấm chọn vào ứng dụng app rtWork
image
Bước 4: Bấm chọn quyền truy cập
image
Bước 5: Bấm mở tất cả các quyền cơ bản mà ứng dụng yêu cầu.
image

1 Like