[agri] hướng dẫn số hóa dữ liệu trong quản lý sản xuất nông nghiệp

HƯỚNG DẪN SỐ HÓA DỮ LIỆU TRONG QUẢN LÝ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

A. CHUẨN BỊ

  1. Người dùng đăng nhập vào hệ thống theo thông tin tài khoản mà RTA đã cung cấp trên điện thoại thông minh/Tablet hệ điều hành Android từ 4.4 trở lên

  2. Kiểm tra phiên bản: rtWork 3.1.191 (Link tải: bit.do/rtwork191)

  3. Kiểm tra kết nối của thiết bị: Để đảm bảo kết nối giữa người dùng và hệ thống, thiết bị cần được kết nối Internet (3G/4G/Wi-fi)

  4. Kiểm tra số lượng Module dưới thiết bị (

  • QUẢN LÝ SẢN XUẤT LÚA
  • QUẢN LÝ VẬT TƯ
  • QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG
  • KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG
  • Review Form (Xem lại)
  • Send Form (Đã gửi)

(Chưa xong …)